De Beursbengel nr. 834 | mei 2014


Van de redactie

Dik van Velzen

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


De CAR-verzekering: een overzicht

Mr. Annet van Duijn

"

De Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) biedt een hybride dekking voor schadevoorvallen die te maken hebben met de totstandkoming van een bouwwerk. er wordt wel gesproken van een parapludekking omdat per rubriek het verzekerde belang verschilt (gedekt zijn casco- en aansprakelijkheidsbelangen), terwijl veel van de bij de bouw betrokken partijen onder de CAR-verzekering zijn meeverzekerd. Daarmee wordt beoogd om ondanks een schadevoorval de continu?teit van het project te waarborgen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Transparante communicatie en informatieverstrekking

Drs. K. Dullemond

"

De wet stelt veel eisen aan de wijze waarop de financieel dienstverlener zijn dienstverlening inricht en zijn werkzaamheden vervult. Steeds meer eisen hebben betrekking op de informatieverstrekking aan de klant: informatie over de dienst, de producten, de bedrijfsvoering van het bedrijf en de wijze van samenwerking tussen klant en financieel dienstverlener. Deze informatieverstrekking moet correct en duidelijk zijn en mag ook niet misleidend zijn. Dit belangrijke AFM-thema in het toezicht op financieel dienstverleners laat zich samenvatten met het begrip Transparante Communicatie. Dit artikel maakt inzichtelijk wat dat inhoudt.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Clausule elektrische installatie ?onder hoogspanning? (deel II)

Ing. J. Peeters, drs. P. Kok en mr. O.B. Zwijnenberg

"

Bij (brand)schades ontstaat er niet zelden discussie over de vraag of de verzekerde voldaan heeft aan de verplichtingen op grond van de zogeheten clausule elektrische installatie. Veel van die clausules verwijzen naar de norm NEN 1010 en de NEN 3140. In het vorige nummer van de Beursbengel is een nadere toelichting gegeven op de inhoud en reikwijdte van de beide normen. dit deel van de bijdrage gaat nader in op de inhoud van de clausule elektrische installatie.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeringsbranche legt afhandeling schadeproces af

Mr. Marieke Beugel

"

Technische verzekeraars, makelaars en experts hebben een document ontwikkeld waarin de processen die plaatsvinden bij de afwikkeling van een schade worden beschreven. Ook worden in dit document de rollen van alle bij het schaderegelingsproces betrokken partijen verduidelijkt. Tevens wordt er voor elke processtap een maximale tijdsduur beschreven waardoor de totale doorlooptijd van claim tot (eventuele) uitkering is gemaximeerd tot 80 dagen. Het document is geschreven voor alle partijen die zich in de (groot) zakelijke markt begeven.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Tour d?horizon in Pensioenland

Mr. A.E. Koning

"

Aandacht voor pensioen is nodig. Niet alleen omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, belangrijk voor later. Maar ook omdat de weten regelgeving in hoog tempo wijzigt. Als financieel adviseur is het belangrijk te weten wat er gaande is en welke wijzigingen er nog op het programma staan.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Belang van verzekerd belang onder goederentransportpolis

Mr. R. Evers

"

Doorgaans gaat aan een vervoerovereenkomst een (internationale) handelstransactie vooraf. Koper en verkoper plegen daarbij afspraken te maken over zaken als moment van aflevering van de goederen, welke partij het vervoer dient te regelen, voor wiens risico de zending reist en wie voor verzekering van transportrisico`s zorgdraagt. Wanneer de goederentransportpolis niet aansluit bij deze afspraken, kan dat tot ongelukken leiden.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Brandregresregeling 2014: kritische blik op de nieuwe regeling (deel 2)

Cees Kortleve

"

In september en november 2013 is in de Beursbengel aandacht besteed aan de nieuwe Brandregresregeling. Maar nog niet alle discussies zijn verstomd. daarom nog een keer over de nieuwe Brandregresregeling, in twee delen. Het eerste deel ?wat er aan vooraf ging? is gepubliceerd in de Beursbengel van april 2014. Het tweede deel, de kritische blik, is nu aan de beurt. u heeft kunnen lezen wat er speelde voorafgaand aan de nieuwe brandregresregeling en hoe dit leidde tot de nieuwe regeling. de vraag is of deze regeling zo het best is ingevuld. is een andere invulling van de nieuwe regeling geen betere optie?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Inkomensverzekering in beweging

Janthony Wielink

"

De markt is in beweging. Het klinkt als een oubollige bewering, maar op de markt van inkomensverzekeringen gebeurt heel veel en zal de komende tijd ook het nodige veranderen. Omdat ik vanuit mijn werk als trainer merk dat sommigen het spoor af en toe bijster zijn, schets ik in dit artikel een overzicht van de recente en te verwachten ontwikkelingen rond inkomensverzekeringen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Nieuws van de assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden