De Beursbengel nr. 832 | maart 2014


Van de redactie

Dik van Velzen

Collumn van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Vastleggen afspraken tussen klant en adviseur

Mr. C. Fledderus

"

Het is 3 april 2013. Jansen B.V. wordt getroff en door een brand in het bedrijfsgebouw. De schade aan het pand is (gelukkig) gedekt door een brandverzekering. Maar Jansen B.V. lijdt ook bedrijfsschade. Daarvoor heeft hij geen verzekering. Hij spreekt zijn verzekeringstussenpersoon aan. Die had hem wel eens op dat risico mogen wijzen! Zijn verzekeringstussenpersoon ondertussen is zich van geen kwaad bewust. Aan hem was toch alleen gevraagd om een brandverzekering te regelen?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties

P.B. van der Heide

"

De financiŽle dienstverlening is van oudsher geen sector die bekend staat om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en efficiency in de bedrijfstak. In de rubriek Innovaties besteden we aandacht aan innovaties die wij signaleren en die direct van invloed zijn op het werk van de adviseur.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


De verklaring van recht is terug

Mr. Carlijn ten Bruggencate

Wanneer er schade of verlies optreedt tijdens een internationaal wegtransport, kan de plaats waar daarover wordt geprocedeerd van grote invloed zijn op de hoogte van de vergoeding die een vervoerder aan zijn opdrachtgever moet betalen. Bij vervoer van bijvoorbeeld elektronica kan het om tonnen gaan. Dit verschil leidde in de praktijk tot forumshoppen, met succes. De hoogste Duitse rechter stak daar jaren geleden een stokje voor, maar is nu teruggefloten door het Europees Hof van Justitie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verklaring van recht is terug

Mr. Carlijn ten Bruggencate

Wanneer er schade of verlies optreedt tijdens een internationaal wegtransport, kan de plaats waar daarover wordt geprocedeerd van grote invloed zijn op de hoogte van de vergoeding die een vervoerder aan zijn opdrachtgever moet betalen. Bij vervoer van bijvoorbeeld elektronica kan het om tonnen gaan. Dit verschil leidde in de praktijk tot forumshoppen, met succes. De hoogste Duitse rechter stak daar jaren geleden een stokje voor, maar is nu teruggefloten door het Europees Hof van Justitie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verklaring van recht is terug

Mr. Carlijn ten Bruggencate

Wanneer er schade of verlies optreedt tijdens een internationaal wegtransport, kan de plaats waar daarover wordt geprocedeerd van grote invloed zijn op de hoogte van de vergoeding die een vervoerder aan zijn opdrachtgever moet betalen. Bij vervoer van bijvoorbeeld elektronica kan het om tonnen gaan. Dit verschil leidde in de praktijk tot forumshoppen, met succes. De hoogste Duitse rechter stak daar jaren geleden een stokje voor, maar is nu teruggefloten door het Europees Hof van Justitie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De generieke zorgplicht

Dik van Velzen

Sinds 1 januari 2014 kent de Wft een generieke zorgplicht. Of dat in de praktijk wat verandert, betwijfel ik.

Log in om het hele artikel te downloaden


De generieke zorgplicht

Dik van Velzen

Sinds 1 januari 2014 kent de Wft een generieke zorgplicht. Of dat in de praktijk wat verandert, betwijfel ik.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klantbelang: klantbelang dienen als nieuw bedrijfsmodel (deel IV)

Kees Dullemond

Welke consequenties heeft klantbelang Centraal voor het handelen van de ondernemer en zijn medewerkers? Zijn er grenzen aan het handelen in het belang van de klant? Centraal in dit vierde en tevens afsluitende artikel over klantbelang in de financiŽle dienstverlening staan de mensen en hun gedrag. Het artikel schetst kort het nieuwe bedrijfsmodel voor financieel dienstverleners uitgaande van Klantbelang Centraal, evenals de voordelen van dit nieuwe bedrijfsmodel voor de klant, de financieel dienstverlener en de verzekeringsbranche.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klantbelang: klantbelang dienen als nieuw bedrijfsmodel (deel IV)

Drs. Kees Dullemond

Welke consequenties heeft klantbelang Centraal voor het handelen van de ondernemer en zijn medewerkers? Zijn er grenzen aan het handelen in het belang van de klant? Centraal in dit vierde en tevens afsluitende artikel over klantbelang in de financiŽle dienstverlening staan de mensen en hun gedrag. Het artikel schetst kort het nieuwe bedrijfsmodel voor financieel dienstverleners uitgaande van Klantbelang Centraal, evenals de voordelen van dit nieuwe bedrijfsmodel voor de klant, de financieel dienstverlener en de verzekeringsbranche.

Log in om het hele artikel te downloaden


Salvage voortdurend in ontwikkeling

Drs. P.J.M. van Steen

De Stichting Salvage is al meer dan vijfentwintig jaar een vaste waarde in de hulpverlening na een brand, een explosie of een storm. Na zo`n calamiteit wordt op verzoek van de brandweer een Salvageco?rdinator ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. Het werk van de stichting en de omgeving waarin zij opereert, is voortdurend in ontwikkeling. Dit artikel schetst deze ontwikkelingen in de vorm van vijf stellingen, met een reactie erop van verschillende stakeholders.

Log in om het hele artikel te downloaden


Positie lesbische ouders en transgenders verbeterd

Mr. A.E. Koning

De positie van lesbiennes, homo`s en transgenders is met enige regelmaat in het nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over het opnemen van een homoseksueel in de nederlandse regeringsdelegatie voor de Olympische spelen in rusland. Ook de al dan niet gelijkstelling van het geregistreerd partnerschap aan het huwelijk is een discussie die al een aantal jaren loopt. Een aantal wetswijzigingen moet de positie van lesbische ouders, geregistreerde partners en transgenders verbeteren.

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA-eigenrisicodragen bij bedrijfsovername

Jeroen Vluggen

"

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is belangrijk voor werkgevers. Dat komt vooral omdat zij de WIA moeten betalen. Het onderdeel WGA van de WIA kent een duale financieringsstructuur. In gewoon Nederlands betekent dit dat een werkgever kan kiezen tussen premiebetaling voor de publieke WGA-verzekering via UWV en Belastingdienst of financiering via een private verzekering. in het laatste geval is een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en sluit deze voor dit risico een WGA-eigenrisicodragersverzekering af. Maar niet alle risico`s zijn dan afgedekt. Vooral bij bedrijfsovername is meer aandacht vereist voor het WGA-risico.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

"

Op 27 januari 2014 organiseerde de Vereniging voor Financi?le Dienstverleners Brabant (FiDiB) een nieuwjaarsdebat in samenwerking met haar jongerenafdeling (Jong-FiDiB) en studenten Financial Services Management (FSM) aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Log in om het hele artikel te downloaden