De Beursbengel nr. 831 | januari 2014


Van de redactie

De gevangen bemiddelaar

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Collumn van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoe kom ik aan een nieuw diploma?

Dik Van Velzen

Vanaf 1 januari 2014 moet elke klantmedewerker altijd actueel vakbekwaam zijn. Klantmedewerkers met adviestaken moeten daarnaast persoonlijk een (nieuw) Wft-diploma hebben. Er zijn verschillende manieren om aan dit diploma te komen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoe kom ik aan een nieuw diploma?

Dik Van Velzen

Vanaf 1 januari 2014 moet elke klantmedewerker altijd actueel vakbekwaam zijn. Klantmedewerkers met adviestaken moeten daarnaast persoonlijk een (nieuw) Wft-diploma hebben. Er zijn verschillende manieren om aan dit diploma te komen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoe kom ik aan een nieuw diploma?

Dik Van Velzen

Vanaf 1 januari 2014 moet elke klantmedewerker altijd actueel vakbekwaam zijn. Klantmedewerkers met adviestaken moeten daarnaast persoonlijk een (nieuw) Wft-diploma hebben. Er zijn verschillende manieren om aan dit diploma te komen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Werkmaterieel en diefstalpreventie

P.B. Van Der Heide van RMiA

"

In de eind- en toetstermen van het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw wordt anders dan voorheen nadrukkelijk aandacht besteed aan preventie. Of het nou gaat om de klasse-indeling van auto-alarmsystemen, de toepassing van de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) voor inbraakrisico`s of bijvoorbeeld de preventiemogelijkheden rond werkmaterieel, de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk moet ervan op de hoogte zijn. Wat een adviseur minimaal moet weten over preventie bij werkmaterieel komt aan bod in dit artikel.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijk van reisorganisator reikt tamelijk ver.

Mr. J.G. Cabboort

"

Ook in dit nieuwe jaar zal een groot deel van de nederlanders er weer op uit trekken en hun vertier zoeken in het buitenland. Helaas verloopt een vakantie niet voor iedereen even fortuinlijk en bereikt ons met enige regelmaat het bericht van ongevallen met touringcars met Nederlandse vakantiegangers. maar ook andersoortige ongevallen doen zich voor in het buitenland. Wat veel reizigers niet beseffen is dat in een groot deel van deze (on)gevallen de reisorganisator in nederland met succes kan worden aangesproken voor vergoeding van de door hen geleden schade. In dit artikel staat de vraag centraal onder welke voorwaarden de reisorganisator aansprakelijk is. Dit artikel beperkt zich tot in hoofdzaak de aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor letselschade.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Klantbelang: economische consequenties Klantbelang Centraal (deel III)

Drs. Kees Dullemond

"

Wat betekenen al die AFM- en Wft-regels over handelen in het belang van de klant voor de organisatie van de financieel adviseur? Waar liggen de raakvlakken met bijvoorbeeld automatisering, processen en structuren in de organisatie? En heeft het ook gevolgen voor het adviesmodel en voor de marketing en communicatie van de organisatie?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties

Patricia Swienink

"

De financiële dienstverlening is van oudsher geen sector die bekend staat om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en efficiency in de bedrijfstak. In de rubriek Innovaties besteden we aandacht aan innovaties die wij signaleren en die direct van invloed zijn op het werk van de adviseur.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Safety Deal Verbond en inspectiebedrijven moet elektrabranden terugdringen.

Ing. Wim De Ruijter rr

"

Naar schatting ?`n op de vier branden wordt veroorzaakt door kortsluiting in elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische apparaten. De daarmee gemoeide schade is enorm. Om het aantal ?elektrabranden? de komende jaren terug te dringen hebben het Verbond van Verzekeraars en vereniging iKeur de Safety Deal Brandveilige elektra gesloten.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Monumentenclausule is sigaar uit oude doos

Simon Kadijk

"

Tijdens een cursus aan Register Makelaars en Register Adviseurs in Assuranti`n kwam ter sprake hoe je een goed advies geeft aan eigenaren van monumenten. De meesten noemden een taxatie en de monumentenclausule. Maar wat heeft de verzekerde aan een monumentenclausule? In dit artikel komen enkele valkuilen aan de orde.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wetgeving voor curatele, bewind en mentorschap gewijzigd

Mr. A.E. Koning

"

Door allerlei oorzaken kan iemand niet (meer) in staat zijn goed voor zichzelf en zijn belangen te zorgen. De wet biedt de mogelijkheid beschermingsmaatregelen te nemen, aangepast aan de ernst en oorzaak van het niet voor zichzelf kunnen zorgen. Deze wettelijke regeling voor curatele, bewind en mentorschap is per 1 januari 2014 gewijzigd en gestroomlijnd. Een belangrijke wijziging is onder andere de uitbreiding van de kring van verzoekers die een maatregel mogen aanvragen, of om ontslag en opheffing mogen verzoeken.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

"

Lezing bij EFD Noord: de gevolgen van de nieuwe bedrijfsregeling brandregres

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

"

Nieuws en agenda

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2013

Log in om het hele artikel te downloaden


100% Wft

Als het dan toch moet, doe het dan goed!

Log in om het hele artikel te downloaden