De Beursbengel nr. 830 | December 2013


Van de redactie

Dik Van Velzen

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Dik Van Velzen

Collumn van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Technologie als gamechanger

Ton De Bruin

"

De verzekeringssector zit onmiskenbaar in een dynamische maatschappelijke omgeving, die grote aanpassingen vraagt. En dat in een tijd waarin maatschappijen er ook alles aan moeten doen om overeind te blijven. Het heeft er alle schijn van dat de dynamiek in de omgeving alleen nog maar gaat toenemen. Het Verbond heeft daarom TNO opdracht gegeven relevante (innovatieve) trends en hun potenti?le impact op de verzekeringssector in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Oog voor innovatie. Het rapport beschrijft meer dan honderdvijftig trends en ontwikkelingen die gevolgen kunnen of zullen hebben voor de verzekeringssector, waarbij met name de technologische ontwikkelingen van grote invloed zullen zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Technonolgie als gamechanger

Ton De Bruin

"

De verzekeringssector zit onmiskenbaar in een dynamische maatschappelijke omgeving, die grote aanpassingen vraagt. En dat in een tijd waarin maatschappijen er ook alles aan moeten doen om overeind te blijven. Het heeft er alle schijn van dat de dynamiek in de omgeving alleen nog maar gaat toenemen. Het Verbond heeft daarom TNO opdracht gegeven relevante (innovatieve) trends en hun potenti?le impact op de verzekeringssector in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Oog voor innovatie. Het rapport beschrijft meer dan honderdvijftig trends en ontwikkelingen die gevolgen kunnen of zullen hebben voor de verzekeringssector, waarbij met name de technologische ontwikkelingen van grote invloed zullen zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Technonolgie als gamechanger

Ton De Bruin

"

De verzekeringssector zit onmiskenbaar in een dynamische maatschappelijke omgeving, die grote aanpassingen vraagt. En dat in een tijd waarin maatschappijen er ook alles aan moeten doen om overeind te blijven. Het heeft er alle schijn van dat de dynamiek in de omgeving alleen nog maar gaat toenemen. Het Verbond heeft daarom TNO opdracht gegeven relevante (innovatieve) trends en hun potenti?le impact op de verzekeringssector in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Oog voor innovatie. Het rapport beschrijft meer dan honderdvijftig trends en ontwikkelingen die gevolgen kunnen of zullen hebben voor de verzekeringssector, waarbij met name de technologische ontwikkelingen van grote invloed zullen zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Technonolgie als gamechanger

Ton De Bruin

"

De verzekeringssector zit onmiskenbaar in een dynamische maatschappelijke omgeving, die grote aanpassingen vraagt. En dat in een tijd waarin maatschappijen er ook alles aan moeten doen om overeind te blijven. Het heeft er alle schijn van dat de dynamiek in de omgeving alleen nog maar gaat toenemen. Het Verbond heeft daarom TNO opdracht gegeven relevante (innovatieve) trends en hun potenti?le impact op de verzekeringssector in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Oog voor innovatie. Het rapport beschrijft meer dan honderdvijftig trends en ontwikkelingen die gevolgen kunnen of zullen hebben voor de verzekeringssector, waarbij met name de technologische ontwikkelingen van grote invloed zullen zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Organisaties nog onvoldoende bewust van cyberrisico's

Peter Hartman

"

Een storing bij internetbankieren, privacygevoelige informatie die op straat ligt door een hack of doordat een bedrijfslaptop onbeheerd wordt achtergelaten: de digitale wereld brengt naast voordelen en innovaties ook steeds grotere risico`s met zich mee voor organisaties. Als er iets mis gaat, is de directe en indirecte schade bovendien steeds groter nu organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van informatie en ict-systemen. Toch zijn er nog maar weinig organisaties die cyberrisico`s in kaart brengen en beperken. Een gemiste kans.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

Barbara Hameleers

"

In zijn Wft & PE-blog ?Altijd actueel vakbekwaam? verbaast Dik van Velzen, docent en consultant bij NIBE-SVV, zich over het rumoer dat ontstond toen bekend werd dat de bepaling dat alle klantmedewerkers actueel vakbekwaam moeten zijn onmiddellijke werking heeft. Sommige partijen voelden zich overvallen door de eis, terwijl deze al sinds 2006 geldt voor iedereen die zonder wft-diploma`s klantcontacten heeft.
Volgens Van Velzen zit het probleem dat enkelen van ?altijd aantoonbaar vakbekwaam? maken hem niet zozeer in de inhoud, maar eerder in de cultuur die binnen de financiële dienstverlening heerst. Omdat iedereen zelf moet bepalen hoe hij de eis ?altijd aantoonbaar actueel? invult, bestaat het gevaar dat uit kostenoverwegingen iets flinterduns wordt gekozen dat achteraf niet toereikend blijkt. Maar degene die ?actuele vakbekwaamheid? alleen als kostenpost ziet, hoort volgens Van Velzen niet in het vak thuis.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat is opzicht en is opzicht gedekt?

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

"

Onder ?opzicht? wordt in de de verzekeringsbedrijfstak verstaan: het onder je hebben van een zaak van een ander en het gebruiken alsof het je eigen zaak is. Men spreekt ook wel van het quasi-eigenaarsrisicoJe kunt zaken van een ander om meerdere redenen onder je hebben.  Het moet gaan om een soort duurzame relatie tussen de gebruiker van de zaak en de zaak zelf.  Het beste sleutelwoord bij opzicht is: gebruiken.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat is opzicht en is opzicht gedekt?

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

"

Onder ?opzicht? wordt in de de verzekeringsbedrijfstak verstaan: het onder je hebben van een zaak van een ander en het gebruiken alsof het je eigen zaak is. Men spreekt ook wel van het quasi-eigenaarsrisico. Je kunt zaken van een ander om meerdere redenen onder je hebben. Het moet gaan om een soort duurzame relatie tussen de gebruiker van de zaak en de zaak zelf. Niet alleen de tijdsduur is daarbij bepalend, maar vooral ook de reden waarom je de zaak onder je hebt. Het beste sleutelwoord bij opzicht is: gebruiken.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat is opzicht en is opzicht gedekt?

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

"Onder ?opzicht? wordt in de de verzekeringsbedrijfstak verstaan: het onder je hebben van een zaak van een ander en het gebruiken alsof het je eigen zaak is. Men spreekt ook wel van het quasi-eigenaarsrisico. Je kunt zaken van een ander om meerdere redenen onder je hebben. Het moet gaan om een soort duurzame relatie tussen de gebruiker van de zaak en de zaak zelf. Niet alleen de tijdsduur is daarbij bepalend, maar vooral ook de reden waarom je de zaak onder je hebt. Het beste sleutelwoord bij opzicht is: gebruiken."

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat is opzicht en is opzicht gedekt?

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

"Onder ?opzicht? wordt in de de verzekeringsbedrijfstak verstaan: het onder je hebben van een zaak van een ander en het gebruiken alsof het je eigen zaak is. Men spreekt ook wel van het quasi-eigenaarsrisico. Je kunt zaken van een ander om meerdere redenen onder je hebben. Het moet gaan om een soort duurzame relatie tussen de gebruiker van de zaak en de zaak zelf. Niet alleen de tijdsduur is daarbij bepalend, maar vooral ook de reden waarom je de zaak onder je hebt. Het beste sleutelwoord bij opzicht is: gebruiken."

Log in om het hele artikel te downloaden


Vergaande verhaalsmogelijkheden van staat bij vastgelopen schepen

Mr. H.C.A. van der Houven van Oordt en Mr. drs. J.J. van Blaaderen

Onlangs strandde het belgisch vissersschip ?de zeldenrust? voor de kust van petten. Het gestrande schip en de berging trokken veel bekijks en mediaaandacht. Na drie pogingen kon het schip worden vlotgetrokken. minder aandacht is er voor wat er daarna gebeurt. want wie draait er op voor de kosten?

Log in om het hele artikel te downloaden


Goede zorg: tegenstrijdige wensen bieden ook zeeen van kansen

Mark Vos

"

De behoefte in de markt aan goedkopere zorgverzekeringen is evident. Vanuit de wens om op korte termijn kosten te besparen, kiezen meer mensen voor een hoger eigen risico en minder aanvullende dekkingen. Tegelijkertijd is er sprake van sterke premiedalingen, een stijgende switchbereidheid en zijn ook de aanpassingen in het door de rijksoverheid vastgestelde basispakket niet zonder de nodige gevolgen voor hoe de Nederlander zich wenst te verzekeren. slimmer organiseren van de zorg wordt daardoor ook steeds belangrijker.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Klantbelang: regels rond Klantbelang Centraal (deel II)

Drs. Kees Dullemond

"

Een product of dienst moet voor een klant duurzame toegevoegde waarde hebben. Een financieel dienstverlener dient in zijn handelen het belang van de klant centraal te stellen, zodat de klant een bij hem passend en voor hem nuttig product of dienst ontvangt. met de eed en de zorgplicht wordt concreet benoemd dat de financieel dienstverlener in zijn handelen het belang van de klant centraal stelt en een zorgvuldige advisering verleent. in dit tweede artikel over Klantbelang Centraal worden enkele specifieke (wettelijke) voorschriften behandeld, waarmee invulling gegeven wordt aan wat handelen in het belang van de klant volgens de Wft en de AFM is.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Mr. F. van Kersbergen

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Beroepseed brengt veel  leden van EFD Noord op de been.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Log in om het hele artikel te downloaden