De Beursbengel nr. 829 | November 2013


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Een herstelbesluit met scherpe kantjes

Mr. I. van Velzen

Het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel heeft eind 2012 al in het Staatsblad gestaan. Vrijwel meteen werd duidelijk dat daar wat schoonheidsfoutjes in stonden. Die  zijn inmiddels hersteld. Maar aan dat herstelbesluit blijken ook wat scherpe kantjes te zitten. Aan die scherpe kantjes kunnen een verzekeraar en een intermediair zich de dag n? invoering al snijden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties

P.B. van der Heide RMiA

De financiële dienstverlening is van oudsher geen sector die bekend staat om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en efficiency in de bedrijfstak. In de rubriek Innovaties besteden we aandacht aan innovaties die wij signaleren en die direct van invloed zijn op het werk van de adviseur.

Log in om het hele artikel te downloaden


Duurzaam verzekeren is een schone en geduldige zaak

N. Lemmen Msc.

Duurzaam gevangen vis, duurzaam geproduceerde kleding, duurzame materialen, duurzame energie, duurzaam beleggen... Overheid en bedrijfsleven, maar ook NGO`s en brancheorganisaties, besteden steeds meer aandacht aan een ?duurzame? bedrijfsvoering ondernemen moet steeds meer maatschappelijk verantwoord. De verzekeringssector blijft hierbij niet achter. Zo omarmde het Verbond onlangs nog de Principles for Sustainable insurance (PSi) van de VN. Een aantal verzekeraars deed dat al eerder. wat houden die PSI in, hoe gaat dat duurzaam verzekeren in zijn werk?

Log in om het hele artikel te downloaden


Het beheersen van de risico's van hennepteelt in leegstaande panden

M. Hanou en M. van Leeuwen

Huiseigenaren die door de huidige crisistijd hun woning niet kunnen verkopen kiezen er steeds vaker voor om de woning te verhuren.Het huis wordt weer bewoond en de eigenaar is blij met de extra inkomsten. Het lijkt een mooie oplossing maar soms eindigt het voor de woningeigenaar in een nachtmerrie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een nieuwe brandregresregeling: actie gewenst!

E. van Orsouw en M. van Oudenaarden

Ondanks de vanuit de markt van allerlei kanten geuite bezwaren zal de huidige Bedrijfsregeling brandregres 2000 (BBr 2000) reeds per 1 januari 2014 worden vervangen door een nieuwe regeling, de Bedrijfsregeling brandregres 2014 (BBr 2014). In de kern komt deze  wijziging er op neer dat de huidige brandregresregeling voor particulieren zal worden gehandhaafd en voor niet-particulieren de onder- en bovengrens zal worden afgeschaft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zijn bestuurlijke boetes verzekerbaar?

Mr. L.M. Ebbekink, LL.M.

Het komt steeds vaker voor dat toezichthouders gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen. De NMA (thans: ACM) heeft bijvoorbeeld boetes van miljoenen euro`s opgelegd aan overtreders van het mededingingsrecht. Niet alleen aan rechtspersonen worden boetes opgelegd, maar ook aan hun feitelijk-leidinggevenden. Veel ondernemingen en hun feitelijk-leidinggevenden hebben behoefte aan verzekeringsdekking voor opgelegde bestuurlijke boetes. In de markt bestaat er echter discussie over de vraag of het juridisch is toegestaan om bestuurlijke boetes te verzekeren. Het is wenselijk dat daar meer duidelijkheid over komt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

B. Hameleers

In zijn Wft & PE-blog ?Recht op premie-incasso gewoon afschaffen? meldt Dik van Velzen, docent en consultant bij NIBE-SVV, dat de minister het recht op premie-incasso wil ?moderniseren? door het af te schaffen voor de provisieverbodproducten. Het recht op premie-incasso zou namelijk niet passen in de nieuwe verhoudingen in de markt, zoals beoogd met het provisieverbod. Van Velzen snapt het onderscheid niet dat wordt gemaakt tussen provisieverbodproducten en schadeverzekeringen. De taak van de bemiddelaar is bij beide soorten producten immers niet anders. Daarom concludeert Van Velzen: ?Wat mij betreft mag de minister nog even verder moderniseren. Haal het recht op premie-incasso maar geheel uit de Wft. ??k voor schadeverzekeringen. Verzekeraars en bemiddelaars moeten daar samen maar afspraken over maken. En als er partijen zijn die  misbruik van een rekening-courant maken door via een te goedkope financiering een niet-toegestane beloning te geven: aanpakken!?

Log in om het hele artikel te downloaden


Privacy ... en hoe nu verder?

A. Polak

De uitzending van het programma Zembla op 19 september jongstleden heeft het onderwerp ?omgaan met privacygevoelige gegevens? bij (verzuim)verzekeraars nog eens extra op de kaart gezet. Vooral de confrontatie met het niet mogen opvragen van stukken, zoals een probleemanalyse of een plan van aanpak, leek te maken dat de genoemde verzekeraars wat ongemakkelijk reageerden of zelfs helemaal niet reageerden. Een  aanzienlijk deel van de verzuim-/WGA-verzekeraars heeft namelijk in de voorwaarden opgenomen dat zij in geval van schade het plan van aanpak of soms zelfs het volledige reintegratieverslag opvragen, of zich daartoe het recht voorbehouden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klantbelang: juridisch kader, een overzicht

P.B. van der Heide RMiA

Geluiden in de financiële sector wijzen erop dat de betekenis en invloed van het AFM-thema 'Klantbelang' op de inrichting van het advies en de organisatie van de financieel dienstverlener worden onderschat. Handelen in het belang van de klant volgens Wft en AFM gaat heel ver en heeft zeer vergaande organisatorische consequenties.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

BEZAVA: durft u er een eed op af te leggen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden