De Beursbengel nr. 828 | oktober 2013


Brandgevaarlijke werkzaamheden: werken aan risicovermindering

Ing. H. Berghuis rr, ing. R. van Tongeren rr, drs. M. van Leeuwen

Ten minste tien procent van alle bedrijfsbranden ontstaat door ongelukken en onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Naast gevaar en directe schade aan de opstallen en de inventaris levert dit voor de gedupeerde ondernemer, zijn medewerkers en buren veel ellende op. Bedrijfsbranden leiden vaak tot langdurige onderbreking van het productieproces en, vaker dan ondernemers zich bewust zijn, tot verlies van klanten en mogelijk zelfs tot faillissement. Met de introductie van een vernieuwd formulier brandgevaarlijke werkzaamheden en een digitale checklist leveren het Verbond van Verzekeraars, brandweer en ondernemend Nederland een bijdrage aan het verminderen van de risico`s en de kans op schade.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

B. Hameleers

In zijn Wft & PE-blog 'De beroepseed zelf ook maar uitbreiden' pleit Dik van Velzen, docent en consultant bij NIBE-SVV, niet alleen v??r de beroepseed, maar ook v??r uitbreiding van die eed met de belofte om collega's aan te spreken op hun gedrag als zij in strijd met de beroepseed handelen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De volmachtdiploma's en de overgangsregeling

Mr. I. van Velzen

Vanaf 1 januari 2014 zijn er maar liefst vijf nieuwe volmachtdiploma`s. Die diploma`s lijken verplicht te zijn voor volmachtbedrijven, maar daar valt wel een kanttekening bij te maken. Wat is die kanttekening en hoe kom je aan een nieuw volmachtdiploma?

Log in om het hele artikel te downloaden


De volmachtdiploma's en de overgangsregeling

Mr. I. van Velzen

Vanaf 1 januari 2014 zijn er maar liefst vijf nieuwe volmachtdiploma`s. Die diploma`s lijken verplicht te zijn voor volmachtbedrijven, maar daar valt wel een kanttekening bij te maken. Wat is die kanttekening en hoe kom je aan een nieuw volmachtdiploma?

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid en zorgplicht van het intermediair anno 2013

Mr. K.L. van Duijse

Amerikaanse toestanden kennen we voorlopig nog niet in de wereld van de beroepsaansprakelijkheid van het intermediair. Maar rustig achterover zitten is er voor het intermediair en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar BAVAM niet bij geweest de laatste tien jaar. Een stortvloed van zorgplicht, regelgeving en administratieve druk heeft de praktijk van de tussenpersoon danig veranderd. ?Het dorp? van Wim Sonneveld is verworden tot een uiterst effici`nte fabriek in een grote industriestad.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gesubsidieerde rechtsbijstand: vangnet van de overheid

P.B. van der Heide RMiA

Een adviseur schadeverzekeringen particulier kan niet om het onderwerp rechtsbijstand heen. Bij het in kaart brengen van de risico`s die
een particuliere klant loopt, komt ook altijd aan de orde de kans dat op enig moment rechtshulp ingeschakeld moet worden. Rechtshulp voor bijvoorbeeld het verhalen van letselschade, problemen over de verplichtingen van de huurbaas, het arbeidscontract of voor de verdediging bij een strafzaak. In dit artikel volgt geen uitleg over de dekkingen die particuliere rechtsbijstandsverzekeraars kunnen bieden. Wel gaat het artikel over het vangnet dat door de overheid is geregeld voor de particulier in de vorm van de Wet op de rechtsbijstand.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop en verhuizing

S. Kadijk

Bij verhuizing kunnen er merkwaardige samenloopsituaties ontstaan. Zoals in het geval dat iemand verhuist en voor het nieuwe adres een inboedelverzekering sluit bij een andere verzekeraar. Hoe lang biedt de ?oude? verzekeraar dan nog dekking? en onder welke condities? Simon Kadijk legt aan de hand van een casus uit hoe het werkt. Dan blijkt dat een klein detail grote gevolgen kan hebben.

Log in om het hele artikel te downloaden


Premies en parameters

J. Vluggen

Ieder jaar rond 1 september is het voor inkomensadviseurs Sinterklaasfeest: UWV speelt dan namelijk voor Sinterklaas en deelt de premies en parameters van de werkhervattingskas uit.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden