De Beursbengel nr. 827 | September 2013


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


De Inhaal-PE-examens

Mr. I. van Velzen

Vanaf 1 januari 2014 kunt u Inhaal-PE-examens doen om uw huidige Wft-diploma`s om te zetten naar nieuwe Wft-diploma`s. Die nieuwe diploma`s zijn verplicht voor elke adviseur, maar ook als u niet adviseert, wilt u misschien wel over Wft-diploma`s blijven beschikken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

B. Hameleers

In zijn Wft & PE-blog ?Inhaal-PE-examens? meldt Dik van Velzen, docent en consultant bij NIBE-SVV, dat u zich vast kunt voorbereiden op uw PE-examens. Als u tenminste behoort tot de gelukkigen die straks van de overgangsregeling gebruik mogen maken. Want als u adviestaken heeft en op 31 december 2013 g?`n geldige Wft-diploma`s, dan moet u gewoon vanaf nul beginnen met het behalen van die diploma`s. Andere diploma`s dan Wft-diploma`s tellen niet mee werkervaring ook niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een nieuwe regeling brandregres

M. Beugel en M. van Leeuwen

In 2011 is vanuit het Verbond van Verzekeraars besloten de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) opnieuw onder de loep te nemen. Dit resulteerde in het voorstel om de huidige regeling aan te passen. De nieuwe definitieve tekst en inhoud van de BBr 2014 zijn inmiddels op de algemene ledenvergadering van het Verbond van 12 juni 2013 goedgekeurd. Dit betekent dat het nemen van regres door brandverzekeraars op niet-particulieren, met uitzondering van de zakelijke huurder, per 1 januari 2014 mogelijk wordt. De nieuwe regeling is gepubliceerd op de website van het Verbond.

Log in om het hele artikel te downloaden


De vorkclausule: voordelen en risico's

S. Kadijk

Wat is een vorkclausule, hoe werkt die en wat levert het op aan voordelen en risico`s? In dit artikel beschrijft simon Kadijk aan de hand van een voorbeeld hoe de vorkclausule werkt en toegepast wordt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het inkomensbegrip in de AOV (deel 2)

B. van der Heide en J. Wielink

In de vorige Beursbengel werd aandacht besteed aan het inkomensbegrip in de AOV. Op basis van analyse van het door verzekeraars in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV`s) gehanteerde begrip waren de volgende drie hoofdcategorie`n te onderscheiden: AOV`s zonder  inkomensdefinitie, AOV`s met een basale inkomensdefinitie, en AOV`s met een uitgebreide inkomensdefinitie. In dit vervolgartikel houden Berrie van der Heide en Janthony Wielink de door verzekeraars gehanteerde inkomensdefinities tegen het licht aan de hand van een aantal praktijksituaties.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het A-diploma of Wft-Volmacht?

G. de Jonge

Alle wijzigingen in het Wft-vakbekwaamheidsstelsel blijken de afgelopen tijd veel diplomahouders in verwarring te hebben gebracht: hoe zit het nu met het A-diploma en wat is het verschil met het Wft-Volmachtdiploma?

Log in om het hele artikel te downloaden


'De WIA is nog in opbouw'

J. Kelder

Deze mooie zin troffen we aan in de Juninota van UWV. Daaruit blijkt de verwachting dat de WIA-uitkeringen nog toe zullen nemen, tot naar schatting (meer dan) 210.000 uitkeringen in 2014. En dat terwijl diverse verzekeraars het WIA-lek nog niet te boven zijn. Dat belooft wat. Maar er speelt meer: wat denkt u van de stijging van de WAO-WIA-basispremie van 4,65 procent naar 5,45 procent? En de alsmaar hoog blijvende WIA-instroom in de groep wga 80-100 procent? Dat in combinatie met een ? aldus de minister - goedwerkende hybride markt met concurrentie tussen UWV en verzekeraars en een gewijzigde wet per 1 januari 2014 (de al eerder besproken modernisering ZW, zie met name de Beursbengel nr. 826 van juli-augustus 2013).

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Nieuws van de Federatie van Assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden