De Beursbengel nr. 826 | juli 2013


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe indeling schadeoorzaken zakelijke brandverzekeringen

A. Hoen en M. van Leeuwen

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe indeling schadeoorzaken zakelijke brandverzekeringen

A. Hoen en M. van Leeuwen

Het belang van goede brandstatistieken is vorig jaar in de Beursbengel al uitgebreid behandeld. Gesteld werd dat veiligheid, schadebeperking en duiding van preventieve maatregelen gebaat zijn bij gedetailleerde en eenduidige informatie over de oorzaken van brand en andere calamiteiten. Omdat de Brandweerstatistiek van het CBS daarvoor niet geschikt is, heeft het Verbond van Verzekeraar in 2012 een nieuwe indeling ge`ntroduceerd van de schadeoorzaken voor particuliere brandverzekeringen. Om het beeld te completeren, introduceert het Verbond nu ook een nieuwe indeling schadeoorzaken voor zakelijke brandverzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Assurantiebelasting en btw

Mr. I. van Velzen

Iets meer dan een jaar geleden schreef ik ook over assurantiebelasting en btw. Het blijft lastig. Voldoende reden om aan dat eerdere artikel een vervolg te geven.

Log in om het hele artikel te downloaden


Leegstaande panden moeilijk verzekerbaar

M. Hanou

Door de huidige economische crisis neemt het aantal leegstaande woningen en bedrijfsgebouwen toe. Voor verzekeraars kan dat een verhoogd risico betekenen. Sommige verzekeraars zijn in verband met het hogere risico niet bereid om leegstaande panden te verzekeren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schadepreventie hoeft niet duur te zijn

Mr. K.B.F. Hoogstad

Voorkomen is beter dan genezen. een adagium waaronder steeds meer aandacht is gekomen voor risicopreventie. zo ontstond binnen het  wagenparkbeheer het bewustzijn dat kleine, frequent voorkomende schaden enorme kostenposten waren. Het bewust worden en proberen voorkomen van schaden kan op velerlei gebieden aan de orde zijn. Hoe zit het met de schadepreventie binnen transport en logistiek?

Log in om het hele artikel te downloaden


Het inkomensbegrip in de AOV

P.B. (Berrie) van der Heide

Een bonte stoet van partijen heeft zich de afgelopen paar jaar bekommerd om de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen en directeuren/grootaandeelhouders. Hun conclusie? Het moet beter met de AOV. Er is te veel onduidelijkheid rond het adviesproces, de dekkingsmogelijkheden, het product zelf en de schadebehandeling. E`n onderwerp rond die AOV is daarbij al die tijd onbelicht gebleven: het inkomensbegrip in de AOV. Tijd voor een theoretische opheldering in dit eerste deel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ziektewet is nog makkelijker geworden

J. Wielink en J. Vluggen

Werkgevers schijnen vaak te klagen over administratieve lasten. De regeringspartijen vinden daarom dat die lasten verlicht moeten worden. De oppositie vindt dat doorgaans nog veel meer. In de sociale zekerheid zijn al flink wat maatregelen genomen om het administratieve proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Wat levert ons de vereenvoudiging van de dagloonvaststelling op?

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-blog van de maand

B. Hameleers

In zijn Wft & PE-blog ?Sociale drama`s? stelt Dik van Velzen, docent en consultant bij NIBE-SVV, dat het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel er binnen twee jaar toe zal leiden dat honderden, zo niet duizenden goed presterende commercieel binnendienstmedewerkers ontslagen zullen worden.  Niet omdat hun baas dat wil. Ook niet omdat de klant ontevreden is. Maar omdat ze werkzaamheden verrichten die de Wft ?adviseren? noemt en omdat ze het daarvoor vereiste Wft-diploma nooit zullen of kunnen halen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Nieuwe koers Federatie van Assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden