De Beursbengel nr. 825 | juni 2013


Van de redactie

Over relaties en financiële problemen

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Subsidie openteeltverzekering

P.B. van der Heide RMiA

Het is niet gebruikelijk dat de overheid het afsluiten van een verzekering stimuleert met een subsidie op de premie. Ook is toezicht vooraf op de polisvoorwaarden niet algemeen gebruikelijk of wettelijk geregeld voor alle soorten verzekeringen. Toch komt dat ook in Nederland voor: bij de brede weersverzekering. Dit is een zogenoemde openteeltverzekering voor agrarisch ondernemers.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een veeg uit de pan

Dik van Velzen

In het algemeen spreken rechters vrij zakelijk recht: er is een geschil tussen partijen, en daar moet een juridisch fatsoenlijke uitspraak
op komen. Maar een enkele keer lees je tussen de regels door de ingehouden ergernis van de rechter. Vooropgesteld: het gaat in deze
zaak om een personenschade. Maar eigenlijk is dat niet belangrijk. Veel belangrijker is de wijze waarop de claim wordt behandeld
zowel door de verzekeraar, als door de advocaat die de klant heeft ingeschakeld. Daar valt veel van te leren. In elk geval dat je net
zoveel keurmerken kunt hebben en gedragscodes met elkaar kunt afspreken als je wilt, en dat je heel vaak kunt zeggen dat je de klant
centraal stelt, maar dat al die goede beloften in de praktijk kennelijk niet altijd werken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een veeg uit de pan

Dik van Velzen

In het algemeen spreken rechters vrij zakelijk recht: er is een geschil tussen partijen, en daar moet een juridisch fatsoenlijke uitspraak op komen. Maar een enkele keer lees je tussen de regels door de ingehouden ergernis van de rechter. Vooropgesteld: het gaat in deze zaak om een personenschade. Maar eigenlijk is dat niet belangrijk. Veel belangrijker is de wijze waarop de claim wordt behandeld zowel door de verzekeraar, als door de advocaat die de klant heeft ingeschakeld. Daar valt veel van te leren. In elk geval dat je net zoveel keurmerken kunt hebben en gedragscodes met elkaar kunt afspreken als je wilt, en dat je heel vaak kunt zeggen dat je de klant
centraal stelt, maar dat al die goede beloften in de praktijk kennelijk niet altijd werken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Paardenverzekering vereist gespecialiseerde kennis

M. Malawauw

Het gebruik van een paard is de laatste vijftig jaar enorm veranderd. Werd het dier eerst vrijwel uitsluitend gebruikt voor agrarische doeleinden, tegenwoordig wordt het recreatief of in de sport ?uitgebracht?, bijvoorbeeld als spring- of dressuurpaard. verzekeraars spelen daarop in met verschillende soorten verzekeringsproducten. Maar de paardenverzekering vereist wel gespecialiseerde kennis.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dekking onderlinge aansprakelijkheid

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

In de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (avp) is een secundaire dekking opgenomen voor letselschade die verzekerden aan elkaar onderling toebrengen. Deze dekking is absoluut niet nieuw, maar omdat kennelijk maar weinig vakgenoten bekend zijn met deze dekking eens een artikel over dit onderwerp.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transportverzekeringen: van afzender naar bestemming

Paul Littooij

Actieve acquisiteurs treff en in hun klantenkring bedrijven uit diverse sectoren van de maatschappij. Kennis over hun plaats in de economie en hun specialisatie maken het immers gemakkelijker om het aantal risico`s van de klant goed te plaatsen. Bij transportverzekeringen dient dan onder meer de vraag te worden beantwoord met welke partijen en verdragen deze bedrijven te maken hebben. Dus hoe zit dat eigenlijk in het zeevervoer, het vervoer over de binnenlandse binnenwateren, het weg-, lucht- en gecombineerd vervoer?

Log in om het hele artikel te downloaden


Sociaal akkoord raakt de inkomensmarkt

Jeroen Vluggen

Om het begrotingstekort volgend jaar weer netjes onder de drie procent te krijgen, stemde de ministerraad dit voorjaar in met een bezuinigingspakket van meer dan vier miljard euro. Plannen van onze bewindslieden, die een dikke maand later echter de prullenbak weer in konden. Dat komt doordat niet z?j de baas van Nederland zijn, maar de organisaties van werkgevers en werknemers. Samengebracht in de Stichting van de arbeid (STAR) presenteerden die een sociaal akkoord met voorstellen om ons land uit de recessie te helpen. wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen voor inkomensverzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden