De Beursbengel nr. 824 | mei 2013


Van de redactie


Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Fraude bij brandverzekeringen (deel 2)

M. Hanou

In het vorige nummer van de Beursbengel ging ik in op de mededelingsplicht bij het aangaan van een brandverzekering. In dit artikel komen de gevolgen van het niet-voldoen aan de mededelingsplicht aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verruiming aansprakelijkheid ouders

Mr. J. Kruijswijk Jansen

Op 3 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot verruiming van aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarige kinderen vanaf 14 jaar aangenomen. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de eerste Kamer, waar men wacht op de memorie van antwoord. Het wetsvoorstel beoogt een risicoaansprakelijkheid in het leven te roepen van ouders voor fouten van hun minderjarige kinderen van 14 jaar en ouder.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het portefeuillerecht

Mr. I. van Velzen

Er is veel te doen over het portefeuillerecht de laatste tijd. de een pleit voor afschaffing de ander wil het juist behouden of zelfs uitbreiden. Past een portefeuillerecht nog in deze tijd van provisieverboden, of is het portefeuillerecht aan herziening toe? en: wat is het portefeuillerecht eigenlijk?

Log in om het hele artikel te downloaden


De rejection-verzekering: een vreemde eend in verzekeringsland

R. te Pas en mr. M. Overvoorde

Rejection: goederen voor invoer worden geweigerd of afgekeurd door de autoriteiten in een vreemd land. een risico dat kan worden verzekerd onder een rejection-verzekering, echter alleen in samenhang met de goederentransportverzekering. Valt het onder de zorgplicht van de tussenpersoon om de verzekerde daarop te wijzen? De inschatting van het rejection-risico biedt echter weinig aanknopingspunten, niet voor de verzekerde en niet voor de verzekeraar. Hoe luiden dan de nederlandse en engelse rejection-clausules? Jurisprudentie geeft inzicht in deze problematiek.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van Branche Varia/M&S naar leergang Schadebehandelaar

G. de Jonge

Volgens de overlevering stammen de branche-opleidingen uit de vorige eeuw, toen de gulden nog bestond en de aFm niet. Er staat echter een omvangrijke operatie op stapel om onze schadeopleidingen op het gebied van aansprakelijkheids- en motorrijtuigverzekering klaar te maken voor de komende jaren. In onze kennisopleidingen, aangeboden als zelfstudie, examentraining en begeleide cursus, zullen dan ook praktijk en vaardigheden worden opgenomen door middel van integratieve cases en trainingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bijzondere bromfi etsen en bijzondere voertuigen

P.B. van der Heide

De laatste jaren zijn er nieuwe voertuigen ontwikkeld, zoals de elobike en de segway. Voor de elobike geldt een vrijstelling van de verplichting om een Wam-dekking te sluiten. De segway daarentegen wordt beschouwd als een ?bijzondere bromfi ets?, en daarvoor geldt w?l een verzekeringsplicht. Zijn er nog andere voertuigen aangewezen als bijzondere bromfietsen? En welke regels gelden hiervoor?

Log in om het hele artikel te downloaden


Bijzondere bromfietsen en bijzondere voertuigen

P.B. van der Heide

De laatste jaren zijn er nieuwe voertuigen ontwikkeld, zoals de elobike en de segway. Voor de elobike geldt een vrijstelling van de verplichting om een Wam-dekking te sluiten. De segway daarentegen wordt beschouwd als een ?bijzondere bromfi ets?, en daarvoor geldt w?l een verzekeringsplicht. Zijn er nog andere voertuigen aangewezen als bijzondere bromfietsen? En welke regels gelden hiervoor?

Log in om het hele artikel te downloaden


Eigenrisicodragen ziektewet: doen of niet?

J. Wielink en J. Vluggen

Met de komst van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) komt er een moment van bezinning rond de verzuimverzekering. Deze verzekering dekt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de werknemers, zolang ze in dienst zijn. Met de BeZaVa kom ook de tijdelijk contractant die ziek uit dienst gaat, voor rekening van de werkgever. Deze ex-werknemer komt in de ziektewet (ZW) of kan voor rekening komen van de voor de ZW eigenrisicodragende werkgever. De periode vanaf het einde van het contract tot aan 104 weken ziekte is hiermee verzekerbaar. De vraag hierbij is of en hoe de verzekeringsproducten hierop aangepast gaan worden. We schetsen enkele overwegingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Geschiktheidstoetsing, een praktische inkijk

M. van de Weijer en R. van Dijk

In de pers is veel aandacht voor de strengere geschiktheidstoetsing van bestuurders en commissarissen in de financiële dienstverlening. Welke gevolgen deze strengere toetsing heeft, blijkt onder andere uit de brief die DNB en de AFM op 27 februari aan minister dijsselbloem hebben gestuurd. Hierin melden zij dat de toetsing bij 61 van de 68 commissarissen van de 4 grootste banken en 4 grootste verzekeraars tot een positief resultaat heeft geleid. In dit artikel geven wij een inkijk in hoe die geschiktheidstoetsing is ingericht. Waar is deze op gebaseerd? Waar wordt naar gekeken en hoe verloopt die toetsing? ook geven we aan hoe een bestuurder of commissaris zich kan voorbereiden op het toetsingsgesprek.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden