De Beursbengel nr. 823 | April 2013


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


De generieke zorgplIcht

Mr. I. van Velzen

op 1 januari 2014 komt er een generieke zorgplicht in de Wft. dat wil de AFM al veel langer, en de minister is nu kennelijk ook overtuigd. de vraag is of de klant er wat mee opschiet. daarnaast vraag ik me af of het steeds wel duidelijk is wie de rekening betaalt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Onverzekerbaar? Daar is Rialto nog niet zo zeker van

Mr. K.L. van Duijse

In de meeste school- of cursusboeken is opgenomen dat in principe alles te verzekeren is, als er uiteindelijk maar voldoende risicopremie tegenover staat. de Verenigde Assurantiebedrijven nederland (VAn) waar Rialto Verzekeringen onderdeel van is, is d? verzekeraar voor bijzondere en ?onverzekerbare? risico`s. Een kijkje in de keuken van Rialto Verzekeringen brengt een duidelijke nuance aan in het begrip ?onverzekerbaar?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Modernisering richtlijn verzekeringsbemiddeling

H. Mahadew

Op 3 juli 2012 publiceerde de Europese commissie (Ec) een voorstel voor de modernisering van de richtlijn verzekeringsbemiddeling. Eindelijk! De huidige richtlijn verzekeringsbemiddeling, als ge?mplementeerd in de Wft, is immers ruim 10 jaar oud. In dit artikel komt in hoofdlijnen de modernisering van de richtlijn aan de orde, evenals enkele belangrijke veranderingen voor de Europese verzekeringsbedrijfstak.

Log in om het hele artikel te downloaden


Informatieverplichtingen pensioenwet

Prof. dr. E. Lutjens

De pensioenwet legt een reeks van informatieplichten op aan de pensioenverzekeraar en ppI. over producten moet op juiste wijze worden gecommuniceerd, en de informatie moet begrijpelijk zijn. de vergaande strekking van de pensioenwet is weer door enkele boetebesluiten van de AFM duidelijk gemaakt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Gecalculeerd versus ervaringsrisico

Ir. Neele Kistemaker

De gecalculeerde risico`s die verzekeraars hanteren, verschillen van de risico`s die hun klanten ervaren. Hoe spelen verzekeraars in op dit verschil, zodat ze geen kansen laten liggen? Ter illustratie een case.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dat kan niet waar zijn

A.G.W. Hol-Bubeck

Soms zie je of hoor je dingen waarvan je denkt, het kan toch niet waar zijn. Dat dacht ik ook toen ik een paar weken geleden voor ons huis iets zag gebeuren, wat wel goed afliep, maar wat mij de stuipen op het lijf joeg en waar ik nog steeds aan moet denken. Misschien zegt dat laatste meer iets over mijn beroepsdeformatie, maar dat mag u zelf beoordelen. Ik vertel eerst maar eens wat ik zag.

Log in om het hele artikel te downloaden


DNB gaat WIA-producten toetsen

J. Wielink

DNB gaat een onderzoek instellen naar de winstgevendheid van collectieve inkomensverzekeringen. Deze verzekeringen betreffen meestal een dekking vanuit de WIA. Het zal dan vooral gaan om de WgA-eigenrisicodragersverzekering, onderdeel van de WIA. Ontstaan er uitkeringsproblemen bij de WGA-hiaatverzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervoersrecht in een notendop (deel 3)

H.P. de Jong

In het vorige nummer van de Beursbengel kwam het goederenvervoer over binnenwateren aan de orde. deze keer aandacht voor het goederenvervoer over zee en per spoor.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden


Fraude bij brandverzekeringen (deel 1)

M. Hanou

Wat wordt er verstaan onder verzekeringsfraude? En wat kan de verzekeraar eraan doen? Hoe zit het met de verzekeringsaanvraag en de mededelingsplicht? Achtergronden en praktijkvoorbeelden in het eerste deel over fraude bij brandverzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden