De Beursbengel nr. 821 | januari 2013


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Project X

M. Hanou, mr. D.C. Theunis en L. van der Linden MRM

Een meisje van zestien had via Facebook een uitnodiging verstuurd voor haar verjaardagsfeestje, maar vergat daarbij te vermelden dat het om een priv?-uitnodiging ging. Het gevolg: duizenden mensen gingen naar Haren. Niet omdat men ervan uitging dat er daadwerkelijk een feest zou zijn, maar om te zien wat er ging gebeuren. Een kleine groep kwam doelbewust naar Haren om rellen te veroorzaken. De relschoppers richtten veel vernielingen aan. Zo werden er auto`s in brand gestoken, tuinen vernield, voordeuren beschadigd, met fietsen gegooid, een supermarkt geplunderd, (winkel)ruiten ingegooid en ook terrassen en wegmeubilair moesten het ontgelden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Project X: Goed crisismanagement nog in de kinderschoenen

M. Hanou, mr. D.C. Theunis en L. van der Linden MRM

In dit nummer van de Beursbengel gaat de aandacht uit naar de rellen in Haren. En in dit artikel met name naar het crisismanagement. Bij een plotselinge en ingrijpende gebeurtenis is goed crisismanagement van cruciaal belang om zo adequaat mogelijk te handelen om een ramp of schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken. Wat ging er mis met het crisismanagement in Haren?

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe gedragscode schadeexpertiseorganisaties

P. Swienink

Per 1 januari 2013 wordt de huidige Gedragscode expertisediensten van het verbond van verzekeraars vervangen door de nieuwe Gedragscode schade-expertiseorganisaties. In dit artikel beschrijven we de aanleiding daartoe, wie het betreft en wat de verschillen zijn met de oude gedragscode voor schade-experts.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok?

Mr.dr. C. de Jong

Spreekwoorden en volkswijsheden bevatten doorgaans een kern van waarheid. Zo ook het spreekwoord dat boven dit artikel staat. velen denken dat dit spreekwoord van toepassing is op de door de autoriteit Financi?le markten (AFM) bepleite generieke zorgplicht. Als er een generieke zorgplicht zou zijn, zou het voor deze gedragstoezichthouder gemakkelijker zijn om handhavend op te treden. Dus (n?g) meer aanwijzingen, lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes. Is hier sprake van een vooroordeel dat wordt gevoed door de gedachte dat de AFM erop uit is om financieel dienstverleners zo veel mogelijk dwars te zitten of is het een noodzakelijk sluitstuk van de voor deze dienstverleners geldende gedragsnormen?

Log in om het hele artikel te downloaden


De nieuwe vakbekwaamheidsregeling

Mr. I. van Velzen

Op 1 januari 2013 is Bgfo 3 van kracht geworden. Dit Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen regelt het provisieverbod. logisch dat nu vooral op dit laatste de aandacht volledig is gevestigd. Dat nieuwe Bgfo regelt ook het vakbekwaamheidsbouwwerk, dat op 1 januari 2014 van kracht wordt. Daarover gaat dit artikel. Want deze nieuwe regeling heeft ingrijpende gevolgen voor uw personeel, uw personeelsbeleid en de wijze van uw marktbenadering. Dit jaar besteden wij vaker aandacht aan dit nieuwe bouwwerk en de gevolgen voor de verzekeringspraktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

Gast is Jorg Schuckmann, directeur Verzekeringen bij Talent& Pro te Leusden. Hij stelt dat de flexsector onmisbaar is op de weg naar een nieuwe duurzame financiële branche. Gert Jaap Haan, unitdirecteur Actuarieel bij Talent& Pro en Lourens van der Linden gaan in op Solvency II en tonen de voordelen van een combinatie van ?governance? en risicomanagement binnen een organisatie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De lancering van de Insuranceverklaring

L. van der Waal en H. Olieman

Het is november 2011. Op verzoek van het kabinet-rutte I, levert de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) het rapport Evenwichtskunst op!. De conclusie luidt dat bedrijven in Nederland nog altijd onvoldoende verzekerd zijn en bij grote schade maar aan een klein deel van de verantwoordelijkheden kunnen voldoen. De vraag is nu bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor de veiligheid en wie de rekening betaalt voor de overige schade. In een reactie op het rapport gaf de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies aan blij te zijn dat volgens de WRR de verantwoordelijkheid niet alleen meer zou moeten liggen bij de overheid, maar ook bij de bedrijven en de burgers. Alleen, zoals eerder benoemd, zijn het nu juist niet de bedrijven waar de schade op verhaald kan worden. stichting assurantie registratie (sar) denkt een deel van het antwoord in handen te hebben met de Insuranceverklaring.

Log in om het hele artikel te downloaden


Revival van het arbeidsgehandicaptenquotum

J. Vluggen

De Europese commissie heeft onlangs een voorstel aangenomen om meer vrouwen in het bestuur van grote bedrijven te krijgen. Het streven is om besturen van grote bedrijven voor veertig procent uit vrouwen te laten bestaan. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf en als iets niet vanzelf gaat, is een quotum handig. Iets wat ook niet vanzelf gaat, is de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Er zijn in Nederland naar schatting 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten en deze groep kent een arbeidsparticipatie van zo`n 36,5 procent. terwijl rond 1980 Nederland volgens lubbers ?ziek? was, is Nederland anno 2012 arbeidsgehandicapt. Een quotum gaat nu uitkomst bieden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervoersrecht in een notendop (deel 1)

H.P. de Jong

In de Beursbengel van november en december 2012 is aandacht besteed aan enkele hulppersonen en andere activiteiten in de haven. In dit nummer het eerste deel over het vervoer van de goederen van en naar de haven, en wel het vervoer over de weg.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

"Jurisprudentie en uitspraken

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

"Nieuws en agenda

"

Log in om het hele artikel te downloaden