De Beursbengel nr. 820 | December 2012


Welke vakbekwaamheidseisen gelden er In 2013?

Mr. I. van Velzen

We zijn bijna bij 1 januari 2013. Dan wordt het nieuwe besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (bgfo 3) van kracht. In dat besluit staan onder meer het provisieverbod, de beroepseed en de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor 2013 geldt dat de vakbekwaamheidseis voor feitelijkleidinggevenden waarschijnlijk al op 1 januari verdwijnt. Tegelijk lijkt 2013 het laatste jaar waarin de huidige Wftdiploma`s nog kunnen worden gehaald en achterstallige WftPeprogramma`s kunnen worden gevolgd. daar staat tegenover: in 2013 hoeven diplomahouders nog niet aan te tonen actuele vakkennis te hebben.

Log in om het hele artikel te downloaden


De AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

De bestuurlijke boete is een van de maatregelen die de Afm kan nemen bij het uitvoeren van haar toezicht op de financiële markten. Omdat er geregeld vragen komen over de hoogte van de boetes, heeft de AfM onlangs tekst en uitleg gegeven over het boeteregime en zo meer inzicht gegeven in de gang van zaken bij het vaststellen van de hoogte van de boete.

Log in om het hele artikel te downloaden


Protocol automatische branddoormelding: via PAC naar RAC

E. Bosscher en M. van Leeuwen

?Op 1 april is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. een van de gevolgen is dat de verplichte automatische branddoormelding naar de regionale Alarmcentrale van de brandweer (RAC) voor een groot deel van de gebouwen verdwijnt.? dit was de aanhef van een artikel in de Beursbengel van april 2012. Daarin werd gewezen op de risico`s van het bouwbesluit en de gevolgen voor brandschades. Ook werd vermeld dat VEBON, brandweer nederland en het Verbond van Verzekeraars via een `safety deal? werken aan een gedifferentieerd systeem van automatische doormelding van brandalarmen via een Particuliere Alarmcentrale (PAC) naar de RAC. Dit protocol heeft VEBON op 15 november gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over het terugdringen van loze brandmeldingen van brandweer nederland. In dit artikel beschrijven we het protocol.

Log in om het hele artikel te downloaden


De tand des tijds of oude meuk? Xorgplicht

Dik van Velzen

Precies veertig jaar geleden sprak niemand in de bedrijfstak over ‘zorgplicht’. en niet omdat zorgplicht toen wel vanzelfsprekend was. Integendeel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Taxatie helpt niet tegen onderverzekering

S. Kadijk

Veel mensen denken dat je het probleem van onderverzekering kunt voorkomen door een (vaste) taxatie. bij een polis op basis van een taxatie doet een verzekeraar immers geen beroep op onderverzekering. Dat laatste is waar, maar het eerste niet. In dit artikel legt Simon kadijk uit hoe dat komt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicomanagement in een veranderende verzekeringssector

L. van der Linden MRM

We leven in een wereld die in een hoog tempo verandert. In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de interne en externe veranderingen waaraan organisaties en individuen in algemene zin bloot staan. Vervolgens wordt stilgestaan bij de impact die de veranderingen op de verzekeringssector hebben. Gevolg van alle veranderingen is dat het verzekeringsvak en risicomanagement steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zonder transport staat alles stil

H.P. de Jong

Het belang van transport in de huidige samenleving is groot. kennis van zaken is in de wereld van het wegvervoer onontbeerlijk, met name bij het beroepsgoederenvervoer. Maar ook de nietvervoerders ? de bij het transport betrokken dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, makelaars, tussenpersonen en advocaten ? moeten van wanten weten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat heeft het regeerakkoord in Petto voor de WW?

J. Vluggen

De VVD en de PvdA staan in de top 5 van snelste kabinetsformaties in de historie van nederland. dat wordt alom gewaardeerd want in tijden van crisis heeft het land daadkrachtige leiders nodig. Maar toen de inhoud van het regeerakkoord van de nieuwe coalitie naar buiten kwam, was het rap voorbij met deze waardering. Vanaf dat moment werd er gesproken over de inkomensafhankelijke zorgpremie en over koopkrachtplaatjes. Begrijpelijk, maar toch is het jammer dat de koopkracht alle aandacht opeist. het regeerakkoord bevat namelijk veel meer ingrijpende wijzigingen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de plannen met de Werkloosheidswet?

Log in om het hele artikel te downloaden


Activiteiten in de haven

H.P. de Jong

In de Beursbengel van november 2012 zijn de expediteur, de cargadoor en de stuwadoor ter sprake gekomen. In dit nummer een enkel woord over de physical distributor en het slepen en duwen van binnenschepen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

"Jurisprudentie en uitspraken

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden


Jaaroverzicht 2012

Het is weer tijd voor het gebruikelijke jaaroverzicht van de artikelen die het afgelopen jaar in de Beursbengel zijn verschenen. Hierbij bieden wij u het overzicht 2012.

Log in om het hele artikel te downloaden