De Beursbengel nr. 819 | November 2012


De losse eindjes Van Het zzp-schap

T.H. Smid MSc

De zelfstandige zonder personeel (zzp?er) is een fenomeen dat naadloos past in het huidige economische en maatschappelijke tijdgewricht, waarin zaken als flexibilisering, individualisering en emancipatie de boventoon voeren. Het is daarom ook niet verrassend dat zzp?ers bezig zijn aan een opmars op de arbeidsmarkt. Met de toenemende bekendheid komen echter ook steeds vaker de rafelrandjes van het zzp-schap aan het licht, zoals de beperkte pensioenopbouw.

Log in om het hele artikel te downloaden


De zzp?er en arbeidsongeschiktheid

J. Wielink

zzp?ers worden wel eens ?zelfstandigen zonder polis? genoemd. Lang niet iedere zelfstandige heeft een aOV, en onder de zzp?ers is de verzekeringsgraad voor aOV`s laag te noemen. zelfs zo laag, dat diverse regeringspartijen in de verkiezingsprogramma`s hebben gepleit voor een verzekeringsplicht. Hoe ziet de (fiscale) wereld van de zzp?er eruit, als het gaat om arbeidsongeschiktheid? Duidelijk wordt dat d? homogene zzp?er niet bestaat.

Log in om het hele artikel te downloaden


Met vangnetverzekering een AOV VOOr eLKe startende ondernemer

A. Goossens

zelfstandig ondernemerschap brengt de vrijheid met zich mee om zelf een keuze te kunnen maken voor het regelen van een voorziening voor de oude dag of een verzekering voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Veel zelfstandigen maken die keuze bewust en kunnen terecht op de reguliere verzekeringsmarkt. Voor een beperkte groep in dat niet het geval, door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen. Voor hen hebben verzekeraars de private vangnetverzekering ge`ntroduceerd. Die borgt voor elke startende ondernemer toegang tot een aOV.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen voor de zelfstandige

Prof. dr. E. Lutjens

een zelfstandige ? hierna ook zzp?er genoemd ? moet in beginsel zelf voor zijn aanvullend pensioen zorgen boven op de aOW. als ingezetene van nederland is de zelfstandige wel van rechtswege voor de AOW verzekerd, maar voor het overige is het in beginsel aan zijn eigen keuze overgelaten. soms geldt voor de zelfstandige echter een verplichte aanvullende pensioenregeling. Wat zijn de mogelijkheden en opties voor de zelfstandige?

Log in om het hele artikel te downloaden


Schadeadvies aan zzp?er Kan niet zonder een risicoanalyse

P.B. van der Heide RMiA

een financieel adviseur die zich bezighoudt met advies en bemiddeling in producten voor de zakelijke markt (en dus ook de zzp?er) kan niet om het begrip ?klantprofiel? en ?risicoanalyse? heen. Daar zijn twee belangrijke redenen voor te geven: voldoen aan wet- en regelgeving en commerci?le redenen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Werkgeversaansprakelijkheid en de zorgplicht bij (letsel)schade van een zzp?er

Mr. M. van Pelt

Bob werkt al vele jaren met plezier bij hetzelfde bedrijf en op een dag komt de mededeling dat hij wordt ontslagen. Hij verlaat het bedrijf met een gouden handdruk en daar staat hij dan. Hij besluit om voor zichzelf te beginnen. Hoe zit het in de nieuwe situatie met zijn verzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Werkgeversaansprakelijkheid en de zorgplicht bij (letsel)schade van een zzp?er

Mr. M. van Pelt

Bob werkt al vele jaren met plezier bij hetzelfde bedrijf en op een dag komt de mededeling dat hij wordt ontslagen. Hij verlaat het bedrijf met een gouden handdruk en daar staat hij dan. Hij besluit om voor zichzelf te beginnen. Hoe zit het in de nieuwe situatie met zijn verzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Internationale bevoegdheid rechters: ?Juridisch geneuzel?, maar van doorslaggevend belang

Mr. J. Kruit LLM

Bij geschillen over internationale contracten is een van de eerste te beantwoorden vragen welke rechter bevoegd is van de zaak kennis te nemen. Het feit dat de schade in nederland is veroorzaakt of geconstateerd betekent immers niet automatisch dat de nederlandse rechter zich ook inhoudelijk over de kwestie mag uitspreken. Dit lijkt misschien ?juridisch geneuzel? van advocaten, maar voor de einduitkomst van de zaak kan het allesbepalend zijn dat bij de juiste rechter wordt gedagvaard

Log in om het hele artikel te downloaden


Enkele hulppersonen in de haven

H.P. de Jong

Hoewel een vervoersovereenkomst in principe tussen twee partijen (de vervoerder en de afzender) wordt gesloten, worden bij het feitelijke (zee)vervoer nog heel wat meer partijen ?te hulp? geroepen, zoals de expediteur, de stuwadoor en de cargadoor. Dit artikel gaat in op deze drie soorten hulppersonen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Enkele hulppersonen in de haven

H.P. de Jong

Hoewel een vervoersovereenkomst in principe tussen twee partijen (de vervoerder en de afzender) wordt gesloten, worden bij het feitelijke (zee)vervoer nog heel wat meer partijen ?te hulp? geroepen, zoals de expediteur, de stuwadoor en de cargadoor. Dit artikel gaat in op deze drie soorten hulppersonen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De tand des tijds of oude meuk? Branchevervaging

Dik van Velzen

In een open-markteconomie als de onze komen er wel eens spelers op de verzekeringsmarkt waar niet iedereen gelukkig mee is. Denk maar aan Kruidvat en Hema. steevast kunt u dan rekenen op commentaren in de sfeer van ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Vaak blijkt de
voedingsbodem voor dat commentaar te liggen in de angst voor het verlies van marktaandeel. in de handel laten veel principes zich nu
eenmaal in geld uitdrukken.

Log in om het hele artikel te downloaden