De Beursbengel nr. 817 | September 2012


Transparante polisvoorwaarden maken:

Frans Nijland, Mcc

Het positieve effect van heldere en compacte polisvoorwaarden is groot. De klant `n de eigen medewerkers begrijpen beter wat er staat en kunnen gemakkelijk iets opzoeken. Daardoor verloopt de dienstverlening gemakkelijker en sneller. Zowel de dekking als de uitsluitingen in gewone mensentaal herschrijven lijkt allemaal niet zo moeilijk. Hoe komt het dan dat veel polisvoorwaarden nog steeds geschreven zijn in een taal die de meeste Nederlanders niet begrijpen? Over polisvoorwaarden beschikken die ?lle klanten kunnen begrijpen, blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgverzekering

Jolanda Middelkoop, Suzanne van den

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat alle ingezetenen van Nederland verzekeringsplichtig zijn. Daarnaast zijn er een aantal speciale groepen die niet als ingezetene van Nederland worden aangemerkt, maar toch recht hebben op de Nederlandse Zorgverzekering. Hierover bestaat vaak onduidelijkheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Naar een nieuwe indeling (brand)schadeoorzaken

Alex Hoen en Marko van Leeuwen

Veiligheid, schadebeperking en duiding van preventieve maatregelen zijn gebaat bij gedetailleerde en eenduidige informatie over de oorzaken van brand en andere calamiteiten. Omdat de huidige brand(weer)statistiek van CbS en verzekeraars ontoereikend is, stelt het Verbond van Verzekeraars een nieuwe indeling voor van schadeoorzaken voor particuliere brandverzekeringen. Het Verbond hoopt dat alle brandverzekeraars de nieuwe indeling op korte termijn in hun systemen opnemen en de uitkomsten jaarlijks terugrapporteren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Herbouwwaarden en voorschotten

S. Kadijk

In veel polisvoorwaarden van woonhuizen staat wanneer er uitgekeerd wordt op herbouwwaarde. er moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. anders wordt de schade geregeld op basis van verkoopwaarde of op basis van sloopwaarde. er kan een kipeisituatie ontstaan. De verzekeraar wil niet uitkeren omdat er niet herbouwd is de verzekerde kan niet herbouwen omdat het niet beschikt over de schadepenningen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De tand des tijds of oude meuk? Verzwijging

Dik van Velzen

Het gebruik van die term ‘verzwijging’ leidt er meestal toe dat ik gecorrigeerd word door collega’s. Die vertellen mij dat ik moet spreken van het ‘schenden van de mededelingsplicht’. Maar daar trek ik mij niets van aan. De term ‘verzwijging’ roept nooit misverstanden op: iedereen in de bedrijfstak weet wat ermee bedoeld wordt. Het onderwerp is ook van alle tijden. Dat blijkt ook uit deze uitspraak van 75 jaar geleden.

Log in om het hele artikel te downloaden