De Beursbengel nr. 814 | mei 2012


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

Financieel dienstverleners die pensioenadvies willen leveren, moeten aan nieuwe vakbekwaamheidseisen voor pensioenverzekeringen voldoen. Het is de bedoeling dat ze de nieuwe deelvergunning pensioenverzekeringen aanvragen. Dankzij deze eis komt de dienstverlening in deze verzekeringen op een hoger niveau, dat meer past bij de aard van het product.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schroeischade aan vaatwasser

S. Kadijk

Aan het behandelen van een schroeischade aan een vaatwasser zitten nogal wat aspecten. De verwachtingen van de klant spelen een rol. Het gaat echter om wat de polisvoorwaarden bepalen en hoe je die bepalingen leest en toepast. Bespreking van een casus vanuit het perspectief van de schadebehandelaar.

Log in om het hele artikel te downloaden


Huwelijksvermogensrecht in zeven stappen (deel 2)

Mr. B. Bohte-Dupree FFP

vanaf 1 januari 2012 is er een gewijzigd huwelijksvermogensrecht van toepassing. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de verzekeringspraktijk. Aan de hand van zeven vragen wordt u stapsgewijs door de gewijzigde wet heen geloodst. De eerste drie vragen kwamen aan de orde in deel 1, verschenen in de Beursbengel van april. De laatste vier vragen bespreek ik in dit tweede deel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Uniform loonbegrip: de relevantie voor verzekeringen

J. Wielink

Per 1 januari 2013 gaat het uniforme loonbegrip er eindelijk komen. na jarenlang gesteggel hierover is het nu een feit. Drie bekende loonbegrippen worden aangepast naar een uniform loonbegrip. lastenverlichting en duidelijkheid alom: voor overheid, UWV en Belastingdienst. Maar wat betekent dit voor collectieve inkomensverzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Belang risicomanagement in het volmachtkanaal vanuit solvency (deel 2)

L. van der Linden MRM

In deel 1 van dit artikel is stilgestaan bij het feit dat bij de implementatie van de richtlijn solvency  II lange tijd relatief weinig aandacht is geschonken aan risicomanagement binnen het volmachtbedrijf van verzekeraars en gevolmachtigd agenten. In deel 2 wordt specifiek aandacht besteed aan de haken en ogen die aan de genoemde implementatie zitten. Zoals: wat zijn ?beren op de weg? voor het volmachtkanaal? En: is het volmachtkanaal in solvency  II vergeten?

Log in om het hele artikel te downloaden


De vrachtbrief: onmisbaar onderdeel bij vervoer

H.P. de Jong

In het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-verdrag) is een hoofdstuk gewijd aan de sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst. De vrachtbrief speelt daarbij een grote rol: de vervoerovereenkomst wordt namelijk vastgelegd in een vrachtbrief.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie heeft er wel eens met transport te maken?

P.B. van der Heiden RMiA

Veel tussenpersonen vinden transport(verzekeringen) een lastig onderdeel van bijvoorbeeld de cursus wft schade of een Pesessie. Als ik als docent aan een willekeurige groep tussenpersonen de vraag stel ?wie heeft er wel eens met transportverzekeringen te maken??, dan gaan vaak opvallend weinig vingers de lucht in. Dat is merkwaardig, omdat onze samenleving zonder transport volledig stil zou vallen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Van

Log in om het hele artikel te downloaden