De Beursbengel nr. 812 | maart 2012


Opnieuw de komende diplomaplicht

Mr. I. van Velzen

Zoals verwacht heeft de minister half april het ontwerpbesluit bekendgemaakt waarmee de diplomaplicht wordt ingevoerd en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw. Het voorstel van de minister is in grote lijnen gelijk aan het voorstel dat hij in zijn brief van 31 januari 2012 aan de tweede kamer schetst, maar wijkt op enkele belangrijke punten daarvan af en is vooral veel gedetailleerder in de uitwerking. Om te veel herhalingen te voorkomen: het is verstandig als u het eerdere artikel in de Beursbengel van maart 2012 (pag. 6) er even bijpakt. Daar wordt regelmatig naar verwezen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Incoterms 2010: een overzicht (deel 1)

H.P. de Jong

Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (international Commercial terms) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Zij bieden, mits door koper en verkoper juist ge`nterpreteerd, duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokken partijen. De incoterms zijn opgesteld door de internationale kamer van koophandel (iCC) te parijs en zijn uitsluitend van toepassing als verkoper en koper deze uitdrukkelijk in de koopovereenkomst hebben afgesproken. De incoterms kunnen zowel in de internationale als in de nationale handel worden gebruikt. De eerste incoterms dateren van 1936 en zijn daarna zeven maal aangepast, voor het laatst in 2010. op veler verzoek een overzicht van alle incoterms 2010, verdeeld over twee artikelen (het tweede verschijnt in het aprilnummer van de Beursbengel. Daarin de elf afzonderlijke incoterms nader uitgediept).

Log in om het hele artikel te downloaden