De Beursbengel nr. 810 | December 2011


Van de redactie

Column van de redactie


Log in om het hele artikel te downloaden


Criminelen ontspringen een dans

Mr. A.H. Westerman en drs. J.A. Schaffers

Gevolgen van criminaliteit, maar ook van vandalisme (zoals recent grootscheeps in Engeland en jaarlijks in ons land in de oudejaarnacht), worden geheel of gedeeltelijk op verzekeraars afgewenteld en daarmee ook de rechten op verhaal op de dader. Waarom wordt deze laatste dan tegen alle veronderstelde logica in niet door de verzekeraar op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld en wordt de schade niet op hem verhaald?

Log in om het hele artikel te downloaden


Op weg naar harmonie in de letselschadebranche

Drs. P.J.M.van Steen

Veel letselschadespecialisten, aan de kant van zowel verzekeraars als slachtoffers, zijn het strijden moe. Zij kiezen voor de weg van de harmonie, bijvoorbeeld zoals die in de Gedragscode Behandeling Letselschade is aangegeven. In het verlengde daarvan zijn diverse projecten opgetuigd waarin het vechtmodel is losgelaten. De aanpak Pandora, een initiatief van CED Mens, is daar een mooi voorbeeld van.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekerde som op basis van nieuwwaarde

S. Kadijk

Waarom moet een verzekerde premie betalen over de nieuwwaarde als zijn verzekeraar in de voorwaarden bepaalt dat in sommige gevallen niet de nieuwwaarde wordt uitgekeerd maar de dagwaarde? Dit is aan de orde bij inboedel- en inventarisverzekeringen. In hoeverre moet een verzekerde of zijn intermediair rekening houden met de nieuwwaarde bij het bepalen van de verzekerde som als hij al weet dat bij schade slechts de dagwaarde wordt uitgekeerd?

Log in om het hele artikel te downloaden


Een nieuw vakbekwaamheidsgebouw

Mr. I. van Velzen

Het idee voor het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk dat de minister van Financiën in mei lanceerde heeft de eindstreep niet gehaald. Het College Deskundigheid Financi?le Dienstverlening (CDFD) heeft een alternatief gelanceerd, dat heel wat beter werkbaar lijkt. maar productgericht blijft het. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk met de Wft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

Mr. W. ten Braak

Te gast is deze keer mr. W. ten Braak van Hampe Meyjes Advocaten. Hij wijst erop dat schending van de zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid jegens gedupeerden en tot claims. Verder stelt hij dat bij internationaal vervoer niet altijd duidelijk is of het CMR-verdrag al dan niet van toepassing is. En dat is van grote betekenis voor de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klok-en-klepelverhalen

Mw. A.G. Hol-Bubeck

Er gaan nogal wat verhalen over verzekeringen en schades die niet (helemaal) waar zijn. Het zijn vaak verhalen die wel ergens een kern van waarheid in zich hebben. men heeft dan vaak de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. in deze rubriek worden deze ?klok-en-klepelverhalen? ontleed: wat klopt er wel en wat niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen en echtscheiding: de lijn in jurisprudentie

Mr. M. N. Koenes MPLA

Een huwelijk eindigt onder andere door echtscheiding. Op dat moment wordt de algehele gemeenschap van goederen, voor zover daarvan bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken, ontbonden. De vraag is of de pensioenrechten in de scheiding van de gemeenschapsboedel moeten worden betrokken. Een blik op de jurisprudentie laat zien hoe hiermee omgegaan wordt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe werken en de nieuwe risico?s

J. Wielink

?Het Nieuwe Werken? is helemaal in. We zien allemaal de voordelen, maar wat zijn eigenlijk de arbeidsrechtelijke gevolgen? Denk aan arbo of aan aansprakelijkheid voor de werkgever. Wat is ?de werkplek? of ?in verband met het werk?? Hierover is in opdracht van het Ministerie van SZW een rapport verschenen met de nodige aandachtspunten. Graag informeren wij u hier in het kort over.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mw. A.G. Hol-Bubeck

als je als opleider tijdens een cursus aan vakgenoten een omschrijving geeft van een vakterm, en je vraagt dan om welke vakterm het gaat, dan krijg je allerlei termen uit ons vak te horen, behalve die ene juiste. men weet de uitleg vaak niet meer te plaatsen bij de juiste vakterm en andersom. Vandaar zoals in oktober 2011 al beloofd, nog een artikel over drie van die vaktermen: causaliteits-, chronologisch en indemniteitsbeginsel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Douanerechten en overige kosten in het CMR-verdrag

H.P. de Jong

Het CMR-verdrag betreffende het international vervoer van goederen over de weg bestaat nu al meer dan vijftig jaar. Het in 1956 tot stand gekomen verdrag neemt in het internationale vervoer een centrale positie in bijna vijftig landen binnen en buiten Europa zijn partij bij het verdrag. In hoeverre draagt het verdrag bij aan de rechtsuniformiteit en rechtszekerheid?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

"Jurisprudentie en uitspraken

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden