De Beursbengel nr. 809 | November 2011


Van de redactie

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


De zilveren golf komt eraan

Drs. J.E. van den Berg

Europa staat de komende decennia voor een enorme uitdaging: de vergrijzing. Nederland vormt daarop geen uitzondering. De consequenties van deze demografische verschuiving op het sociaal-economisch gebied zijn enorm. Denk aan de financiële gevolgen voor het stelsel van collectieve oudedagsvoorzieningen, de pensioensystemen en de gezondheidszorg. Wat staat ons te wachten? En wat biedt dit voor de financieel adviseur aan mogelijkheden?

Log in om het hele artikel te downloaden


Medische zorg aan de Costa

Mr. drs. J. Maas

Velen dromen ervan hun oude dag in zonnigere oorden door te brengen. Sommige postactieven (diegenen die niet meer werken, maar een uitkering of een pensioen genieten) kiezen ervoor om een aantal maanden per jaar aan een Spaanse costa te overwinteren. Anderen emigreren naar de costa om er permanent te gaan wonen. Mede omdat de ouderdom met gebreken komt, is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn van een (tijdelijk) vertrek voor de ziektekostenverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


En dan toch een pensioenakkoord

Mr. J.T. Gommer MPLA

Er is dan toch een Pensioenakkoord gesloten. Op het laatste moment zijn er nog diverse verfijningen doorgevoerd. In vervolg op mijn artikel in de Beursbengel van oktober (nr. 808) bespreek ik de definitieve versie van het Pensioenakkoord en de gevolgen daarvan. Eerst de algemene invulling en vervolgens per onderwerp: AO W, pensioen, vitaliteitsregeling en diversen. In de conclusie zal ik de gevolgen van het Pensioenakkoord voor drie leeftijdsgroepen bespreken: de leeftijdsgroep geboren v??r 1955, de groep geboren na 1955 maar voor 1965 (zij gaan nog voor 2030 met pensioen), en de leeftijdsgroep die na 1965 is geboren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ouder is wijzer

J. Vluggen

Werkgevers zijn vaak huiverig om een oudere werknemer in dienst te nemen. Onterecht, want een oudere werknemer is op de lange termijn een minder financieel risico dan zijn jongere collega.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klok-en-klepelverhalen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Het verhaal over verzekeringen en schades dat niet (helemaal) waar is en toch hardnekkig de ronde doet, gaat deze keer over de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

J. Gerritsen en M. Stuart

Te gast is Jeroen Gerritsen van Homex inboedelschade-experts. Hij stelt dat herstel in natura bij inboedelschades voor klanten de beste optie is. Kwaliteitsmanager Myrthe Stuart laat zien dat dit ook zorgt voor een fl inke reductie van de schadelast.

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

consumenten hebben de behoefte vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om in de toekomst een hypotheek te kunnen afl ossen of een oudedagsvoorziening aan te leggen. het is voor hen vaak lastig in te schatten welke fi nanci?le oplossing aansluit bij hun doelstelling en te beoordelen of zij op schema liggen met het verwezenlijken daarvan. het wordt nog ingewikkelder als vermogensopbouw plaatsvindt door middel van beleggen. Door onzekerheid over de einduitkomst is het voor consumenten moeilijk om de kwaliteit en de prijs van producten en diensten te beoordelen. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldig beleggingsproces en deskundige adviseurs en vermogensbeheerders.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een eigen rechtsbijstandverzekering voor senioren?

S. Kadijk

Een aantal jaren geleden is er een rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers ontwikkeld. Deze verzekering was afgestemd op de behoefte van senioren. Dit artikel gaat in op de vraag waarom senioren behoefte hebben aan een ?eigen? rechtsbijstandverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wordt de klant de dupe van de diplomaplicht voor adviseurs?

Mr. I. van Velzen

Alleen de adviseur valt straks onder de diplomaplicht. Niet degene die de klant ?alleen maar informeert?. Gezien de enge opvatting van de Wft over ?adviseren?, staat ?`n ding vast: de klant wordt de dupe.

Log in om het hele artikel te downloaden


Brand in veestallen: elektrische installaties voornaamste oorzaak

N. Achtereekte i.s.m. R. Dijkstra en J. Schaffers

het toenemend aantal stalbranden zorgt voor een fl inke spanning. ondernemers zien de bedrijfcontinu?teit in gevaar komen, verzekeraars krijgen grote claims binnen. En daarbij is de maatschappelijke aandacht voor de branden sterk toegenomen. tijd voor actie dus. De maatregelen die nodig zijn, zijn een stuk laagdrempeliger dan menigeen denkt. met name door periodieke controle van elektrische installaties en meer aandacht voor preventieve maatregelen is een grote slag te slaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van DNR 2005 naar DNR 2011: naar een ruimere aansprakelijkheid van de bouwadviseur

Mw. mr. A.M. Klunne

Bouwadviseurs, zoals architecten en constructeurs, contracteren veelal op basis van de algemene voorwaarden in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005). Veel beroepsaansprakelijkheidspolissen verwijzen naar deze DNR 2005. Regelmatig wordt in deze polissen als voorwaarde voor dekking gesteld dat DNR 2005 op de overeenkomst met de opdrachtgever van toepassing moet zijn verklaard. Reden daarvoor is dat in deze regeling de aansprakelijkheid van de bouwadviseur wordt beperkt en daarmee het risico van de verzekeraar. Sinds september 2011 is er een nieuwe DNR, DNR 2011 geheten, waarin enkele wijzigingen ten opzichte van DNR 2005 zijn doorgevoerd. Zo ook wijzigingen in de aansprakelijkheidsbepalingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

"Nieuws en agenda

"

Log in om het hele artikel te downloaden