De Beursbengel nr. 807 | September 2011


Klok-en-klepelverhalen

Mr. R. van der Velden

er gaan nogal wat verhalen over verzekeringen en schades die niet (helemaal) waar zijn. het zijn vaak verhalen die wel ergens een kern van waarheid in zich hebben. Men heeft dan vaak de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. in deze rubriek worden deze ?klok-en-klepelverhalen? ontleed: wat klopt er wel en wat niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verbrugging in de praktijk

S. Kadijk

In de Beursbengel van juli-augustus 2011 heeft Simon Kadijk aangegeven dat verbruggen maar een beperkt nut heeft. In dit artikel gaat hij met name in op de schaderegeling bij een polis met een verbruggingsclausule. Er moet veel gerekend worden en de opbrengst is minimaal.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het pensioenakkoord: de gevolgen voor werkgever en werknemer

Mr. J.T. Gommer MPLA

Het lijkt erop dat er een Pensioenakkoord is. Wel moeten de vakbonden, de FNV voorop, het akkoord nog bevestigen. De kritiek is echter groot, van alle kanten. Dat er toch een akkoord komt, heeft ook te maken met het feit dat minister Kamp ?dreigde? om anders zelf maatregelen te nemen. En die konden wel eens fors nadeliger zijn voor werknemers dan met een akkoord tussen sociale partners. Goed om het akkoord dus eens te bekijken, op z`n merites te beoordelen, en de gevolgen in kaart te brengen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht loont!

Drs. S. Janssen en mr. I. van Velzen

De klant heeft recht op uw zorg: zorgplicht. Maar wat nu als de klant ondanks uw goede zorgen iets geheel anders wil? En u dat heel onverstandig vindt?

Log in om het hele artikel te downloaden


Te gast

O. Paymans en mr. A. Kempe

  • Werknemersschadeverzekering is private zaak
  • Goed werkgeverschap en goed verzekerd zijn: een wereld van verschil

Log in om het hele artikel te downloaden


De AOV en het advies in de toekomst

J. Wielink

De wereld van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en dga`s (AOV) staat de komende tijd drastische veranderingen te wachten. Dit komt door diverse factoren die van invloed zijn op de AOV-markt, zoals een AFM-rapport over de AOV, het aanstaande provisieverbod, de contractsduren die naar 12 maanden gaan en controles van de AFM op AOV-adviesdossiers. Waar gaat dit allemaal toe leiden?

Log in om het hele artikel te downloaden


Advieslijst inboedel-opstal in de revisie

A.A.M. van Leeuwen

Vorig jaar besloot de afdelingscommissie Brand van het Verbond van Verzekeraars om de Advieslijst inboedel-opstal te herzien. De laatste versie dateert uit 1999 en was toe aan een update, mede door het voortschrijdend inzicht verkregen gedurende de afgelopen jaren. De lijst wordt namelijk intensief als vraagbaak gebruikt door schadebehandelaars, het intermediair en zeker niet in de laatste plaats door experts en taxateurs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid in de logistieke sector

H.P. de Jong

Als gevolg van de invoering van de nieuwe verzekeringswetgeving werd in 2007 speciaal voor de co-assurantiemarkt de zogenaamde MAUL-polis, oftewel de Modelpolis voor Aansprakelijkheid uit Logistieke Diensten 2007, ontworpen. Op 11 mei 2007 is die gedeponeerd bij de Co?peratieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. De voorwaarden van de MAUL-polis zijn niet alleen bruikbaar voor de wegvervoerder, maar ook voor de expediteur, de opslaghouder, de physical distributor, de stuwadoor, de cargadoor en dergelijke

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

"Jurisprudentie en uitspraken

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden