De Beursbengel nr. 804 | mei 2011


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Eerste boete AFM aan feitelijk leidinggevende

Mr. W.G. de Haan

Als een rechtspersoon financiële toezichtregelgeving overtreedt, kunnen de toezichthouders, de Autoriteit Financi?le Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) sinds 1 juli 2009 ook een bestuurlijke boete opleggen aan de natuurlijke persoon die tot de overtreding opdracht heeft gegeven of hieraan feitelijk leiding heeft gegeven. Niet alleen bestuurders van de onderneming kunnen kwalificeren als feitelijk leidinggevende, ook bijvoorbeeld commissarissen en personen die leiding geven aan een bepaalde afdeling kunnen dat. Andersom kwalificeert een bestuurder niet altijd als feitelijk leidinggevende, want hij hoeft immers niet degene te zijn die leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis: opzicht

Mr. H.C.A.M. Mulders

Geen lastiger bepaling dan de opzichtbepaling, hoor je wel eens bij schadebehandelaars en verzekeringsadviseurs, want wanneer is er nu sprake van opzicht en wanneer niet? Het blijft een lastige vraag. Als we het over ?opzicht? hebben, dan gaat het in het algemeen over een uitsluiting (AVP en AVB), of een beperkte dekking (AVP), in de aansprakelijkheidsverzekering. Deze uitsluiting ziet op het ?onder zich hebben? van zaken van derden, alsmede het gebruiksrisico van deze zaken en het bijzondere extra risico dat dit met zich meebrengt. Daar waar de AVP nog een beperkte dekking biedt (veelal vari?rend van 10.000 tot soms wel 25.000 euro) is vaak wel sprake van een eigen risico.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verhuur van panden en milieuschade: wie verzekert wat?

H. Kremers

?De vervuiler betaalt? is een veelgehoord adagium bij uiteenzettingen over milieuschade. Dat lijkt eenvoudig, maar toch krijgt het Kennis- en Expertisecentrum Milieuschade, voorheen de Nederlandse Milieupool, van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland in Rijswijk wekelijks meerdere vragen over situaties betreffende huur en verhuur. Wie draagt nu de kosten van het saneren van een verontreiniging bij verhuurde panden? De huurder als exploitant van de inrichting? Of de verhuurder als eigenaar van het pand en de locatie?

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

Tijdens onderzoeken blijkt regelmatig dat fi nancieel dienstverleners een uitgebreid klantprofi el hebben opgesteld, maar vooral op het onderdeel risicobereidheid onvoldoende diepgaand inventariseren. Inventarisatie van de risicobereidheid gaat veel verder dan alleen vaststellen of de consument risico op werkloosheid. wil beleggen. Risicobereidheid bij bijvoorbeeld hypotheekadvies betreft onder andere ook de hoogte van de fi nanciering, de hoogte van de afl ossing, de afl ossingsvorm, de rentevastperiode, het overlijdensrisico, het risico op arbeidsongeschiktheid

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

Tijdens onderzoeken blijkt regelmatig dat financieel dienstverleners een uitgebreid klantprofiel hebben opgesteld, maar vooral op het onderdeel risicobereidheid onvoldoende diepgaand inventariseren. Inventarisatie van de risicobereidheid gaat veel verder dan alleen vaststellen of de consument risico op werkloosheid. wil beleggen. Risicobereidheid bij bijvoorbeeld hypotheekadvies betreft onder andere ook de hoogte van de fi nanciering, de hoogte van de afl ossing, de afl ossingsvorm, de rentevastperiode, het overlijdensrisico, het risico op arbeidsongeschiktheid

Log in om het hele artikel te downloaden


Mijnpensioenoverzicht.nl handig instrument voor de pensioendokter

Eind januari organiseerde het CompetenceCentre for Pension Research (CCP) van de Universiteit van Tilburg net als vorig jaar de Pensioen EHBO. Iedereen met vragen over zijn of haar pensioen was welkom om net als bij de echte dokter op spreekuur te komen. Dit jaar bleek het op 6 januari 2011 gelanceerde pensioenregister een welkom nieuw instrumentarium. Niet alleen voor (bij) de pensioendokter, maar ook voor thuisgebruik!

Log in om het hele artikel te downloaden


Klok-en-klepelverhalen

Mw. A.G. Hol-Bubeck

Er gaan nogal wat verhalen over verzekeringen en schades die niet (helemaal) waar zijn. Het zijn vaak verhalen die wel ergens een kern van waarheid in zich hebben. Men heeft dan vaak de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. In deze rubriek worden deze ?klok-en-klepelverhalen? ontleed: wat klopt er wel en wat niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


De minister en de Ziektewet

J. Vluggen

Eind januari organiseerde het CompetenceCentre for Pension Research (CCP) van de Universiteit van Tilburg net als vorig jaar de Pensioen EHBO. Iedereen met vragen over zijn of haar pensioen was welkom om net als bij de echte dokter op spreekuur te komen. Dit jaar bleek het op 6 januari 2011 gelanceerde pensioenregister een welkom nieuw instrumentarium. Niet alleen voor (bij) de pensioendokter, maar ook voor thuisgebruik

Log in om het hele artikel te downloaden


De onderzoeksplicht van de feitelijk graver

Mr. A. Klunne

Een aannemer die graafwerkzaamheden moet verrichten, zou dit met eigen personeel en met eigen materieel (graafmachine) kunnen doen. Maar in de praktijk besteedt de aannemer de graafwerkzaamheden regelmatig aan een loonwerker of onderaannemer uit. Zij verrichten dan de feitelijke graafwerkzaamheden. Rust op deze ?feitelijk gravers? een onderzoeksplicht? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, bespreek ik achtereenvolgens de rechtspraak, de WION (grondroerdersregeling) en de Richtlijn zorgvuldig graafproces.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden