De Beursbengel nr. 802 | maart 2011


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Moerdijk: een brand en zijn gevolgen

H.P. de Jong, S. Kadijk, H. Kremers, L. Krijgsman, drs. M van Leeuwen, mr. H. Mulders, mr. I. van Velzen, ing. V. van Vliet, A. Warnaar en J. Wielink

Op 5 januari 2011 brak brand uit bij Chemie-Pack. De consequenties zijn enorm, zowel zakelijk als menselijk. De schade wordt inmiddels geschat op meer dan 41 miljoen euro. Wat gebeurt er dan? En wie betaalt de schade? Een overzicht van een ramp, van de vragen die letterlijk in noodtempo beantwoord moeten worden, van de schade en van de verzekeringskant.

Log in om het hele artikel te downloaden


Reclame in de financiele sector

Mw. mr. N. Boomsma

Het bedenken van reclameteksten is een creatief proces. Niet voor niets worden reclamebureaus ingehuurd om wervende en originele uitingen te bedenken. Met deze reclame-uitingen wil een bedrijf de aandacht van potenti?le klanten trekken, in de hoop dat zij uiteindelijk producten bij hem kopen of diensten afnemen.

Het opstellen van reclame-uitingen is echter aan regels gebonden. Een reclame-uiting mag wervend en aansprekend zijn, maar mag bijvoorbeeld niet misleiden of inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van een derde (denk aan slagzinnen waar een auteursrecht op rust of muziekrechten). Ook moet bedacht worden dat consumenten de adverteerder kunnen houden aan beloftes die in reclames zijn gedaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat is een inboedel waard?

A. Hoen

De waarde van een inboedel verandert jaarlijks. Deels komt dit omdat mensen nieuwe spullen kopen en oude spullen wegdoen en deels omdat door infl atie, slijtage en economische wetten de waarde van de aanwezige spullen verandert. Een verzekeraar moet hiermee rekening houden, omdat de veranderende waarde betekent dat ook de potenti?le schade bij een incident verandert. Ook voor de verzekerde zelf is dit van belang, omdat hij zonder aanpassing ongemerkt onderverzekerd kan raken.

Log in om het hele artikel te downloaden


?Aftrek nieuw voor oud? moet je regelen in polis

S. Kadijk

In het januari-februarinummer van de Beursbengel heeft mr. F. Schaaf uitgelegd wanneer bij een schade rekening gehouden wordt met de regel ?aftrek nieuw voor oud?. Het ging daar om aansprakelijkheidskwesties. Dit artikel bespreekt de ?aftrek nieuw voor oud? op de eigen opstalpolis. Het gaat hier om de invulling van het indemniteitsbeginsel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Tweetrapstestament: een hype?

Mr. R. van Mourik

Het notariaat werd na 1 maart 2010 overdonderd als gevolg van de uitzending van TROS Radar waarin het ?tweetrapstestament? onder de aandacht werd gebracht. Dit testament zou d? manier zijn om erfbelasting te besparen. De telefoon stond weken roodgloeiend op de notariskantoren en vele duizenden mensen lieten een testament opmaken, dan wel aanpassen. Maar is het tweetrapstestament daadwerkelijk het ei van Columbus of hebben we te maken gehad met een hype?

Log in om het hele artikel te downloaden


Effecten van economische sancties op transport en verzekering

P. Littooij

Uw klant, een fabrikant van medische apparatuur, meldt zich bij u met de boodschap dat hij zijn export aan het uitbreiden is. Waar enkele jaren geleden Europadekking in zijn transportverzekering voldoende was, is dat inmiddels al uitgebreid met de USA, Canada en de landen rond de Middellandse Zee. Uw klant voorziet verdere groei en is concreet bezig met diverse landen in Afrika, Midden-Amerika en het Midden-Oosten. Zijn verzoek is om een werelddekking op te nemen in de polis. Transportpolissen bepalen in zo`n geval meestal dat transporten gedekt zijn ?van enige plaats in de wereld naar enige plaats in de wereld?. Een mooie ruime omschrijving waar zowel nationale, internationale als zelfs transporten op eigen terreinen onder zijn begrepen. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat een werelddekking tegenwoordig minder makkelijk is te regelen dan de polisbewoordingen suggereren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een verzekeringsparadox?

Prof.dr. M. Janssen

Hebben verzekeraars belang bij hoge reparatiekosten? En zo ja: kunnen zij er voor zorgen dat die prijzen hoog blijven, onder het motto: de klant betaalt wel?

Log in om het hele artikel te downloaden


Product recall: waarom, wanneer en welke acties? (deel I)

Mw. mr. A. van Duijn

Product recall is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Niet alleen omdat de kranten bol staan van de zoveelste, vaak kostbare terughaalactie, maar ook omdat de verzekeringsmarkt de verzekerbaarheid daarvan heeft ontdekt. In een tweeluik behandelt mr. Annet van Duijn de feitelijke gang van zaken nadat een gebrek in een product is geconstateerd (deel I) en de verzekeringsmogelijkheden ten aanzien van de kosten van getroffen maatregelen (deel II).

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht en pensioen: de tussenpersoon

Mr. F. Reuling

De komst van de Wft (Wet op het financieel toezicht) en het daaruit voortvloeiende toezicht door de Autoriteit Financi?le Markten (AFM) zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het toegenomen belang van zorgplicht. De crisis op de financiële markten heeft de interesse verder doen toenemen. In de Wft gaat het om de zorgplicht van de adviseur en de verzekeraar. De zorgplicht van werkgever en verzekeraar in relatie tot pensioen is al eerder (de Beursbengel november 2010 en januarifebruari 2011) aan de orde geweest. Als laatste staat hier de positie van de tussenpersoon centraal.

Log in om het hele artikel te downloaden


Opgave voor de naverrekening: het ene loon is het andere niet

J. Vluggen

Of het nou per maand, kwartaal of jaar gebeurt, naverrekenen is een periodiek feest behorend bij de inkomensverzekeringen. Voor de collectieve verzekeringen wordt de werkgever gevraagd om de definitieve lonen door te geven. Een makkelijke vraag verdient een makkelijk antwoord zou je zeggen, maar het ene loon is het andere niet. De gemiddelde verzamelloonstaat deinst niet terug voor een kolommetje of vijftien en welke dan te kiezen? Het wordt nog lastiger, want niet iedere werknemer hoeft op elke verzekering gedekt te worden. Naverrekenen betekent antwoord geven op de vragen: wie, waarop en hoeveel? Hierbij enige hulp bij de beantwoording ervan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden