De Beursbengel nr. 798 | oktober 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Leerzame vragen van cursisten

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Als assurantiedocent beantwoord ik graag vragen van cursisten. Het stellen van vragen kan nuttig zijn, voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarom blijf ik steeds iedereen oproepen om vooral met je vragen te komen. Aan die oproep geven cursisten bijna dagelijks gehoor. Tijd voor een artikel over wat cursisten zo al willen weten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Geldt ook voor een verzekeraar een bijzondere zorgplicht?

Dr. R.J. Schotsman

Banken hebben een bijzondere zorgplicht. Tot voor kort leek een verzekeraar daar niets mee te maken te hebben, maar een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden brengt hierin verandering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat hangt de zieke werknemer en de werkgever nu weer boven het hoofd?

J. Wielink

Op 27 augustus 2010 heeft demissionair minister Donner een wetsvoorstel ingediend, dat geruisloos doorgevoerd lijkt te worden, met als ingangsdatum 1 januari 2011. Het gaat om een voorstel waardoor een periode van ziekte voor werklozen met een WW-uitkering en mensen van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, straks niet meer van invloed is op de einddatum van de WW-uitkering. Welke gevolgen heeft dit voor de dagelijkse praktijk?

Log in om het hele artikel te downloaden


Premiedifferentiatie WGA 2011: wat is de uitkomst?

J. Wielink

Iedere werkgever die geen eigenrisicodrager voor de WGA is (momenteel nog zo`n 200.000), krijgt eind november de premiebeschikking WGA binnen. Omdat de hiervoor te gebruiken parameters al bekend zijn gemaakt, willen wij u graag uitleggen wat op de premiebeschikkingen WGA van de Belastingdienst komt te staan.

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA-polisvoorwaarden: leuk op papier

J. Wielink

Nadat in de Beursbengel van juni 2010 een artikel verschenen is over de voorwaarden van de verzuimverzekering, zijn nu de voorwaarden van de WGA-aanvullingsverzekeringen aan de beurt. De diverse verzekeraars hebben producten die veel op elkaar lijken, toch hanteren ze andere voorwaarden. Wat zijn de verschillen? En ook, zijn de voorwaarden volledig?

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid voor bedrijfsuitjes

Mr. N.A. Steenbrink-Drop en mr. B.K.M. Lauwerier

In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de huidige stand van zaken op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten. Achtereenvolgens zullen we ingaan op de vraag welke bepalingen aan een dergelijke aansprakelijkheid ten grondslag kunnen liggen, welke factoren meewegen bij de aansprakelijkheidsvraag en ten slotte kort of de werkgever een dergelijke aansprakeliikheid kan afwentelen op zijn AVB-verzekeraar.

Log in om het hele artikel te downloaden


Behandelen van lastige waterschade is ambacht

S. Kadijk

Het behandelen van waterschades is lastig. Als de oorzaak van de schade al niet lastig te bepalen is, dan de omvang van de schade wel. En dan zit je nog met de verschillende soorten waterschades. In dit artikel schetst Simon Kadijk de problemen en de achtergronden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen: afstempelen

Mr. Th. Gommer MPLA

De hectiek is nu echt losgebarsten: de eerste veertien pensioenfondsen zullen wellicht moeten gaan afstempelen. Het gevolg hiervan is dat gepensioneerden eenvoudigweg een lagere uitkering krijgen. Er wordt gesproken over kortingen van 1 tot 14 procent. Uiteraard raakt dit ook de actieven (en slapers), echter voor hen is dat vooralsnog een ?papieren? afboeking van het opgebouwde pensioen. Maar hoe zit het nu ook al weer precies?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Drs. R. van der Velden MPLA

In vrijwel elke pensioenregeling wordt een franchise gehanteerd. Deze franchise is een deel van het salaris (drempelbedrag) waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Voor parttimers geldt dat deze franchise naar evenredigheid moet worden toegepast om discriminatie tussen fulltimers en parttimers te voorkomen. In de Wet loonbelasting 1964 zijn de minimaal te hanteren franchises vastgelegd. De bedragen worden ieder jaar aangepast.

Log in om het hele artikel te downloaden


Engelse goederenclausules vernieuwd

H.P. de Jong

De Institute Cargo Clauses A, B en C zijn sinds 1 januari 1982 in gebruik als voorwaarden behorende bij het MAR Policy Form van Lloyd`s Market Association of het polisformulier van de International Underwriting Association of London. Het in die clausules uitgesloten oorlogsrisico en stakersrisico kan door gebruikmaking van de Institute War Clauses (Cargo) en de Institute Strikes Clauses (Cargo) worden meeverzekerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden