De Beursbengel nr. 796 | juli 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Elektronisch verzekeren is nu mogelijk

Mr. r. Tielenburg

Op 1 juli 2010 is de Wet elektronisch verkeer1 in werking getreden. Hierdoor zijn de laatste obstakels weggenomen die volledig digitale communicatie tussen verzekeraar en klant tot nu toe verhinderden. Vanaf nu kan het gehele verzekeringsproces, vanaf de ori`ntatie op internet via de offerte, de verstrekking van informatie, het sluiten van de overeenkomst, het verstrekken van de polis tot het geven van informatie tijdens de looptijd van de verzekering langs elektronische weg verlopen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Doorverwijzen of bemiddelen?

Dr. r.J. Schotsman

Wanneer is nu precies sprake van doorverwijzen en wanneer van bemiddelen? In dit artikel beantwoorden we deze vraag aan de hand van de wetsgeschiedenis en recente uitspraken van de Rechtbank Rotterdam.

Log in om het hele artikel te downloaden


Roofovervallen

Mw. A.g.W. Hol-Bubeck

Wandelend door onze woonwijk, met nog relatief veel buurtwinkels, eetcafeetjes en supermarkten, schrok ik van mijn eigen gedachte. De meeste van deze bedrijven, bedacht ik, zijn al eens overvallen en dan met name in de laatste drie maanden van 2009 of in de eerste drie maanden van 2010.

Log in om het hele artikel te downloaden


Beroepsaansprakelijkheid van de beschermingsbewindvoerder

Mr. Elisabeth van Emden

Een wat vreemde, of in elk geval weinig beschreven, eend in de bijt van het beroepsaansprakelijkheidsrecht vormt de aansprakelijkheid van de beschermingsbewindvoerder. Hoewel beschermingsbewind veelvuldig voorkomt ? in 2007 werden er ruim 15.000 uitspraken over gedaan ? is over de aansprakelijkheid van de bewindvoerder maar weinig gepubliceerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mw. A.g.W. Hol-Bubeck

Een inboedelverzekering is een verzekering die schade aan inboedel dekt. Dat klinkt heel simpel en is ook heel simpel. Maar het wordt lastiger als je erover na gaat denken wat inboedel eigenlijk is en welke schadeoorzaken er wel en niet gedekt zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop premier risque en open polis

S. Kadijk

In de serie samenloop is geschreven over samenloop van premier risque en over samenloop op open polissen waar onderverzekering mogelijk is. In dit laatste artikel van de serie gaat Simon Kadijk in op de mogelijkheid van samenloop tussen een premier-risquepolis en een open polis.

Log in om het hele artikel te downloaden


Rekenmodellen leiden aandacht af van geest Solvency II

Simone Heidema (rA) en richard Lubbers (rA)

Verzekeraars zijn druk bezig met de implementatie van Solvency II. Daarbij doemen twee grote valkuilen op. Te veel focus op de rekenmodellen die nodig zijn om te voldoen aan de kapitaalstandaard en te veel vertrouwen in deze rekenmodellen. Solvency ll leidt pas tot succes als risicobereidheid als startpunt centraal komt te staan.

Log in om het hele artikel te downloaden


De weerbarstige aansprakelijkheid bij omgevallen bomen

A.A.r. van Eijsden

?Er is een boom op mijn auto gevallen en ik weet inmiddels van wie die boom is. Ik kon er verder niets aan doen, dus dan zijn zij toch aansprakelijk?? De benadeelde die een boom op zijn auto heeft aangetroffen, zou deze vraag zomaar aan u kunnen stellen. Is het inderdaad zo eenvoudig, zoals de benadeelde stelt? In deze bijdrage wordt besproken of dit uitgangspunt aansluit bij de praktijk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft-PE 2010?2011

Mr. i. van Velzen

In deze rubriek besteedt de Beursbengel aandacht aan de tweede Wft-PE-cyclus. Die is op 1 januari 2010 begonnen.Voor 1 juli 2011 moet aan deze PE 2010?2011 zijn voldaan om Wft-diploma`s (en vrijstellingen) geldig te houden. Bij de PE voor Wft-Volmacht gaat het dan meestal om het A-diploma en/of het GA-diploma.

Log in om het hele artikel te downloaden


Is afschaffing van spaarloon, levensloop, FOR en eigen beheer zinvol?

Mr. J.T. gommer MPLA

De Studiecommissie belastingstelsel heeft haar visie gegeven. In haar rapportage ?Continu?teit en vernieuwing? deelt ze ?rake? klappen uit ten aanzien van een vijftal ?pensioen- en leven?-gerelateerde onderwerpen. Als uitgangspunt vindt de commissie dat grote stelselwijzigingen niet gewenst zijn, maar dat wel de ingezette verbreding van de grondslag en verlaging van de tarieven voortgezet moeten worden. Ik ga hier in op de afschaffing van het spaarloon, de levensloopregeling, de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en pensioen in eigen beheer en de aftopping van de pensioenopbouw, alsmede de afschaffing van de AOW-premie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vrijwillige voortzetting WiA is eigenlijk WAO

J. Vluggen

Als opleider en trainer kom ik veelvuldig in contact met verzekeringsadviseurs. Wij praten dan met elkaar over arbeidsongeschiktheid en wat de private, maar ook de sociale zekerheid daarin betekent. Een belangrijke relatie voor de verzekeringsadviseur is de ondernemer. Als we denken over het risico van arbeidsongeschiktheid van de ondernemer, dan speelt de AOV natuurlijk een zeer belangrijke rol. Voor de startende ondernemer is er ook de mogelijkheid om zijn als werknemer verplichte WIA-verzekering vrijwillig voort te zetten. Maar hoewel bijna alle adviseurs deze mogelijkheid kennen, weet slechts een minderheid wat de dekking exact inhoudt.

Log in om het hele artikel te downloaden


De container

H.P. de Jong

In de scheepvaart zijn een aantal ontwikkelingen te noemen die van grote betekenis zijn geweest. Sinds de zeilboot de vlag moest strijken voor het stoomschip is de invoering van de laadkist een van de belangrijkste.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden