De Beursbengel nr. 795 | juni 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De wegbeheerder op glad ijs

Mw. mr. M.M.L. Goofers en mr. M.J. de Vries

Over gebrek aan media-aandacht konden de wegbeheerders de afgelopen winter niet klagen. In De Telegraaf van 10 februari stond bijvoorbeeld: ?De provincies hebben in de afgelopen winterperiode in totaal al miljoenen gespendeerd om de gladheid op de provinciale wegen te bestrijden en om noodreparaties te verrichten aan kapotgevroren wegdek. Dat blijkt uit een rondgang langs de diverse provinciehuizen.?

Log in om het hele artikel te downloaden


Een reisje naar Londen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Begin april 2010 boekte mijn 19-jarige dochter Marjolein samen met een 20-jarige vriendin Michelle een reisje van vier dagen naar Londen. De studenten zouden in de meivakantie gaan en ze zochten natuurlijk een goedkope reis uit. Goedkoop vliegen, goedkoop hotel en natuurlijk g?`n dure annuleringsverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


AOW-leeftijd verhogen? Werkscan is oplossing

Monique Klompe

De verhoging van de AOW-leeftijd is bedoeld om ook op langere termijn voldoende draagvlak voor onze sociale zekerheid te cre?ren. Langer werken zal moeten leiden tot hogere arbeidsparticipatie en daardoor hogere afdrachten voor volksverzekeringen zoals de AOW, zo is de gedachte. Het demissionair kabinet wilde eerder de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar en mensen in zware beroepen ontzien. Aan de vooravond van de verkiezingen is de vraag hoe de politiek het wil invullen. En werkt het ook zo? Dat is maar zeer de vraag.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verzuimverzekering gefileerd

Janthony Wielink

De markt van ziekteverzuimverzekeringen bestaat al meer dan tien jaar. Het verzekeringsproduct zou inmiddels optimaal beschreven moeten zijn. Niets is minder waar. Scherp het fileermes halen door de voorwaarden brengt een aantal in de praktijk spelende zaken naar voren, waarbij er onvoldoende duidelijkheid is over de dekking. Onze ontdekkingen delen wij graag met u.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grote branden, grote gevolgen

Marko van Leeuwen, Huib van Saane en Ron Kleinveld

Wij herdenken dit jaar de meest spectaculaire brand van deze eeuw op Nederlands grondgebied de Vuurwerkramp Enschede op 13 mei 2000 met als gevolg 23 doden, 947 gewonden en 250 miljoen euro schade. Het seismologisch centrum in Winterswijk, 32 kilometer verderop registreerde als gevolg van de explosie een aardbeving met kracht 2 op de schaal van Richter. Tien jaar en veel onderzoek later staat de exacte oorzaak van die brand nog steeds niet helemaal vast.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft in de praktijk

Dr. R.J. Schotsman

Stel, u komt bij een bemiddelaar voor de fi nanciering van die mooie auto die u wilt kopen en u loopt de deur uit met een afl ossingvrije lening en een spaarproduct. Nou ja, u bent allang blij dat u die auto kunt fi nancieren en dat u uw ?dure? lening die u ook nog heeft, heeft kunnen omzetten.

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM op bezoek bij?

Autoriteit Financi?le Markten

Ik heb nog een mogelijke klant voor je. Deze mensen hebben zojuist het huis aan de Lindelaan 18 gekocht voor 250.000 euro. Nu zoeken ze nog iemand die de hypotheek voor hen regelt. Hij werkt bij de gemeente en zij is onderwijzeres. Ik stuur hun gegevens zo even naar je door.?

Log in om het hele artikel te downloaden


Rapportage AFM: pensioenadvisering moet op hoger niveau

Mr. J.T. Gommer MPLA

De AFM heeft de pensioenadvisering aan het MKB onderzocht. De alarmerende conclusie is dat slechts 6 procent redelijk is en 19 procent matig. Met andere woorden, 75 procent is onvoldoende. Met recht alarmerend. De vraag is wat ?we? er aan gaan doen. Ik heb het rapport van de AFM gescand en bespreek het graag met u, en voorzie het van commentaar.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht loont!

Drs. S. Janssen en mr. I. van Velzen

NIBE-SVV heeft in samenwerking met adviesbureau Oostdam & Van den Eijkel een groot onderzoek gehouden naar de beloning en zorgplicht in de markt voor de fi nanci?le dienstverlening. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in het boek ?Zorgplicht loont!?, dat dit najaar zal gaan verschijnen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Rapportage AFM: pensioenadvisering moet op hoger niveau

Mr. J.T. Gommer MPLA

De AFM heeft de pensioenadvisering aan het MKB onderzocht. De alarmerende conclusie is dat slechts 6 procent redelijk is en 19 procent matig. Met andere woorden, 75 procent is onvoldoende. Met recht alarmerend. De vraag is wat ?we? er aan gaan doen. Ik heb het rapport van de AFM gescand en bespreek het graag met u, en voorzie het van commentaar.

Log in om het hele artikel te downloaden


Toetsnorm voor het verleden: beschikbare premieregelingen met beleggingsmogelijkheid

Mr. Muriel van der Starre-Meijs

Door het Verbond van Verzekeraars is bekendgemaakt dat er een goede oplossing is bereikt voor het kostenvraagstuk dat zich voordoet in een beperkt deel van de beschikbare premieregelingen met beleggingsmogelijkheid. In overleg met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid en de Ombudsman Financi?le Dienstverlening, is een toetsnorm vastgesteld voor op 1 januari 2010 bestaande contracten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft PE-Leven

Mr. J.T. Gommer MPLA

In deze rubriek besteedt de Beursbengel aandacht aan de tweede Wft-PEcyclus. In het vorige nummer ging het over Wft-Schade. Deze keer over Wft- Leven. Tijdens de tweede PE-ronde ligt bij Wft PE-Leven de nadruk vooral niet op de inhoud. Dus geen vakinhoudelijke bijscholing over pensioen, noch lijfrente of anderszins. Dat komt dan natuurlijk omdat er ook niet zo veel nieuwe wetgeving is. Het gaat in deze PE-cyclus feitelijk om maar een aspect: kan ik de klant uitleggen waar hij mee bezig is? En dat vooral in het kader van beleggingsadvies.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Jeroen Vluggen

Als het gaat om sociale verzekeringen, dan kunnen we in Nederland onderscheid maken tussen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen bieden dekking voor alle ingezetenen, werknemersverzekeringen alleen voor ? inderdaad ? werknemers. We hebben echter nog een werkende Nederlander die soms werknemer is en soms niet de directeurgrootaandeelhouder (dga). Hoe zit het ook alweer met zijn sociale verzekeringen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie en uitspraken

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden