De Beursbengel nr. 794 | mei 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Principieel niet verzekerd

Simon Kadijk

Uit het artikel in het Nederlands Dagblad van 28 december 2009 blijkt dat garagist Bochanen zich de dupe voelt doordat mensen zich niet hebben verzekerd. Hoe zit dat? Waarom zijn sommige mensen uit principe onverzekerd en waarom denkt Bochanen dat hij daarvan de dupe is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Regres bij groepsaansprakelijkheid

Mr. W.J.L. de Clerck

Een artikel in het Nederlands Dagblad over een brand in een garagebedrijf in Alblasserdam geeft aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen over de regresvordering van de hoofdelijk schuldenaar. Ik haal in dit verband een in het begin van dit jaar gepubliceerd arrest aan van het Hof Amsterdam

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. Peter A. ter Beest MPLA

Een DGA is een werknemer, die ten minste tien procent van de aandelen heeft van de BV waarin hij werkzaam is. Een DGA hoeft dus geen directeur te zijn. Wel moet hij werknemer zijn. Het tienprocentbelang kan direct zijn of indirect. Veel DGA`s hebben 100 procent van de aandelen van een holding, die op haar beurt weer 100 procent van de aandelen van de werk-BV heeft. Indirect heeft de DGA dan 100 procent van de aandelen van de werk-BV en kwalifi ceert hij als DGA in fi scale zin voor pensioen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft PE-schade periode 1 januari 2010 tot 1 juli 2011: onderwerp de Segway

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

In deze rubriek besteedt de Beursbengel aandacht aan de tweede Wft-PE-cyclus. In het vorige nummer stond de Wft-PE Basismodule centraal, deze keer gaan we in op de schadeverzekeringen. In de Beursbengel van januari 2010 zijn al twee onderwerpen uit de Wft PE schade, onderdeel Verkeer aan de orde geweest. In dit artikel gaan we in op een ander onderwerp uit dat onderdeel, namelijk de Segway. Een onderwerp waarover regelmatig gemopper te horen is, zoals: `hadden we vorig jaar de Elobike en krijgen we nu weer de Segway?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Geen samenloop beredding en medewerking

Simon Kadijk

Er is samenloop indien meerdere verzekeringen hetzelfde belang verzekeren. De wet noemt dat meervoudige verzekering. Samenloop kan ook een rol spelen bij schades die een verzekeraar wil afwijzen. In de serie samenloop bespreekt Simon Kadijk in dit artikel samenloop bij afwijzingen van schades.

Log in om het hele artikel te downloaden


Collectieve waardeoverdracht, lust of last? (deel II)

Drs. Roos van der Velden

In het maartnummer van de Beursbengel is mijn collega Theo Gommer in het artikel ?Help, ik heb een Ondernemingspensioenfonds (deel 1)?!? ingegaan op de ontwikkelingen bij het hebben en houden van een eigen ondernemingspensioenfonds. In deel II ga ik in op de collectieve waardeoverdracht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Veilig werken ZZP?er onder druk

Jeroen Vluggen

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse werknemer veilig zijn werk kan uitvoeren, hebben we arbowetgeving. Mocht de werknemer onverhoopt toch gewond raken op de werkvloer, dan zijn er aansprakelijkheidsclaims, verplichte loondoorbetaling bij ziekte en eventueel een WIA-uitkering. Een zelfstandig ondernemer kan niet op deze vormen van inkomensbescherming rekenen. Veilig werken is voor de zelfstandige daarom minimaal zo belangrijk als voor de werknemer. Maar geldt voor hem ook de beschermende werking van de arbowetgeving?

Log in om het hele artikel te downloaden


Arbobalans: kansen voor de adviseur

J.A. Wielink

In maart 2010 is de Arbobalans 2009 verschenen. Deze Arbobalans, die elk jaar uitkomt, geeft inzicht in de ontwikkelingen en oorzaken van verzuim, arbeidsongevallen, et cetera. Op grond daarvan worden maatregelen getroffen. Dit artikel bevat een korte samenvatting van de wettelijk verplichte maatregelen en hoe die in de praktijk uitpakken. Daarnaast gaat het artikel in op de kansen die de bedrijfsmatig adviseur heeft rond verzuim, WIA of werkgeversaansprakelijkheid(sverzekeringen).

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuw zeerechtverdrag: de Rotterdam Rules

H.P. de Jong

Op 11 december 2008 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York een nieuw zeerechtverdrag aangenomen, de United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, of korter: de Rotterdam Rules, naar de plaats waar het ondertekend is. Op 23 september 2009 werd het verdrag te Rotterdam door zestien landen ondertekend. Voor het einde van die maand hebben nog enkele landen dit voorbeeld gevolgd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe cargadoorsvoorwaarden

Prof. mr. M.H. Claringbould

In het maartnummer van de Beurbengel schreef ik over de nieuwe VRTO- (stuwadoors) voorwaarden. Ook de Verenigde Nederlandse Cargadoors1 hebben besloten de uit 1992 daterende cargadoorscondities ?op te waarderen? 2. Op 1 oktober 2009 zijn de ?Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden 2009? gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam en de KvK Rotterdam, met intrekking van de oude voorwaarden zodat die niet meer gelden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

  • Dossier Kifid
  • Jurisprudentie Schip & Schade
  • Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

"Agenda en nieuws van NIBE-SVV"

Log in om het hele artikel te downloaden