De Beursbengel nr. 791 | januari 2010


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Oversluiten AOV gaat over veel meer dan prijs alleen

Nicole Manders

In de AOV-markt is een prijzenslag gaande. Prijsdalingen tot wel 30 procent voor nieuw af te sluiten polissen zijn geen uitzondering. Daarmee is AOV een ware oversluitmarkt geworden. Verzekeraars hebben de weg daartoe vrij gemaakt door in de afgelopen jaren de premies voor nieuwe verzekeringen geregeld te verlagen. Uiteraard zal een goede adviseur zijn relaties daarvan willen laten profiteren. Oversluiten is op dit ogenblik populair, maar niet zonder risico.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verhoging van de AOW-leeftijd: wat staat ons te wachten?

Mr. Berry Croonen

De verhoging van de AOW-leeftijd is alweer geruime tijd het onderwerp van gesprek, of (heftige) discussie zo u wilt. Vanuit verschillende (invals) hoeken zijn we reeds opgewarmd voor hetgeen ten aanzien van het stelsel van oudedagsvoorzieningen en in eerste instantie met name de AOW onvermijdelijk blijkt, namelijk het doorvoeren van fundamentele wijzigingen. Vroeg of laat zal het stelsel toch mee moeten buigen met veranderende omstandigheden. Wijzigingen zoals deze raken echter de gehele maatschappij en het is goed daar stil bij te staan. Verhoging van

Log in om het hele artikel te downloaden


Collectief verhaal voor consumenten in Europees verband

Mr. H.C.A.M. Mulders

Consumenten die grensoverschrijdend (e-)shoppen zouden mogelijkheden moeten hebben om als het mis gaat hun schade te verhalen, eventueel ook collectief. De Europese Commissie is druk bezig om hieromtrent beleid te ontwikkelen. Ook Europese wetgeving wordt overwogen. Dit artikel gaat in op de stand van zaken en bespreekt de verschillende opties voor een Europese aanpak.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop bij Premier Risque

S. Kadijk

In de vorige Beursbengel is uitgelegd hoe samenloop werkt bij verzekeringen met een eigendomsbelang. In dit artikel geeft Simon Kadijk zijn visie op samenloop bij premier risque. Dat onderwerp lijkt makkelijker, maar is zeker zo ingewikkeld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het bonus-malussysteem bij de motorrijtuigverzekering: een evaluatie

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

No-claimbescherming en Roy-data zijn twee onderwerpen die opgenomen zijn in de Permanente Educatie Schade voor de periode van 1 januari 2010 tot 1 juli 2011. Deze twee begrippen zijn niet los te zien van het bonus-malussysteem voor motorrijtuigverzekeringen dat in 1982 werd ingevoerd. Het bonus-malussysteem (B/M-systeem) beloont schadevrij rijden met een lagere premie en straft schaderijden met een hogere premie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Te laat voor uw PE 2008-2009?

Mr. I. van Velzen

Wat gebeurt er als iemand op 27 december 2009 zijn Wft-PE 2008-2009 niet heeft gedaan? Mag hij dan nog zijn vak uitoefenen? Zijn alle diploma`s dan van rechtswege en definitief ongeldig geworden? Of valt dat nog in te halen? Kortom: wat zijn de consequenties?

Log in om het hele artikel te downloaden


Wft in de praktijk

Dr. R.J. Schotsman

Zoals u vermoedelijk wel weet, moeten adviseurs en bemiddelaars vanaf 1 juli 2009 bij complexe producten en hypotheken een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument verstrekken. Dit is gebaseerd op het nieuwe artikel 149b Bgfo. Hoe ziet een DVD er in de praktijk uit? We nemen een kijkje: het DVD van de VEH.

Log in om het hele artikel te downloaden


Woonlastenclaims

Mr. I. van Velzen

?Volstrekt idioot?, noemde Wouter Bos de provisies die uitbetaald werden voor woonlastenverzekeringen en kredietlastenverzekeringen. En eigenlijk was niemand het met hem oneens. De vraag is: wanneer komt de collectieve claim? En lopen de bemiddelaars dit keer zelf ook een risico?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Karla Fluks

Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen. Deze verzekeringen worden door verschillende soorten mensen gesloten. Zo zullen mensen met een goede gezondheid eerder geneigd zijn een uitkering bij leven te verzekeren. Mensen met een slechte gezondheid zullen echter eerder een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Maar hoe zit het nu met de medische keuringen voor deze verzekeringen binnen een pensioenverzekering?

Log in om het hele artikel te downloaden


Beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen

H.P. de Jong

De artikelen 1060 tot en met 1066 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek bevatten een regeling die de aansprakelijkheid limiteert van de eigenaar van een binnenschip (inclusief pleziervaartuig) of de hulpverlener op of vanuit een binnenschip. In dit artikel gaan we nader in op deze gelimiteerde aansprakelijkheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Dossier Kifid
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

"Agenda en nieuws van NIBE-SVV

"

Log in om het hele artikel te downloaden