De Beursbengel nr. 790 | December 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vernieuwing van de Successiewet: een vooruitgang?

Mevr. mr. M. Molenkamp en mevr. mr. S. de Wijkerslooth-Lho?st

Op 20 april jl. heeft staatssecretaris De Jager het lang verwachte wetsvoorstel betreffende de wijzigingen van de Successiewet 1956 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Inmiddels is dit wetsvoorstel na verschillende wijzigingen op 3 november jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, wat wel te verwachten is, zullen de wetswijzigingen per 1 januari 2010 van kracht worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid en scholen: kinderspel?

Mr. Brechtje Paijmans

Anno 2008 was bijna een kwart van de Nederlandse bevolking leerling of student. Wat mogen zij (of hun ouders) van de school verwachten? Een goede CITO-score? Onafgebroken toezicht op een pester? Geen kleerscheuren? Heelhuids alle schooljaren volbrengen? Een Mastertitel? Kortom: hoe ver reikt de zorgplicht van scholen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

J.A. Wielink

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En op school vinden vaak veel ongelukjes plaats. Meestal zijn de gevolgen met een knuff el en een pleister op te lossen. Maar soms zijn de gevolgen groter. Speciaal voor kinderen tot 18 jaar is er de scholierenongevallenverzekering

Log in om het hele artikel te downloaden


De AVP, de kinderen en de echtscheiding

Mr. I. van Velzen

De gezinsdekking van een AVP is vanzelfsprekend voor een gezin met kinderen. Maar hoe zit dat na een echtscheiding? Hebben beide ouders dan een gezinsdekking nodig of volstaat een gezinsdekking voor ?`n van de twee? En maakt het uit waar die kinderen wonen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Kinderen wel of niet meeverzekerd?

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

In de diverse (gezins)verzekeringen wordt onder het begrip ?verzekerde? niet altijd hetzelfde verstaan. In dit artikel wordt aan de hand van een aantal voorbeelden nagegaan wanneer kinderen wel en niet meeverzekerd, c.q. verzekerden zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Echtscheiding of ontslag: wat gebeurt er met het wezenpensioen?

Karla Fluks

Een scheiding of ontslag is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen heeft. Voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen zijn voor zowel een scheiding als ontslag verschillende zaken wettelijk geregeld. Maar welke gevolgen heeft een scheiding of het ontslag voor de kinderen en hun (recht op) wezenpensioen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons...

H.P. de Jong

Het jaarlijkse kinderfeest is weer voorbij. De goedheilig man is inmiddels per ?Pakjesboot 12? uit Nederland naar Spanje vertrokken. Sinterklaas heeft alle kinderen ook dit jaar weer verrast met mooie geschenken. Half november kwam de ?Pakjesboot 12? met lading tijdens storm en regen in Schiedam aan. In het journaal op de televisie werd gemeld dat vele pakjes tijdens storm overboord zijn gespoeld. Zou Sinterklaas aan een verzekering hebben gedacht?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Kifid
Jurisprudentie algemeen
Schip en schade

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden