De Beursbengel nr. 789 | November 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De AFM op bezoek! Wat te doen?

Mr. F. Reuling

Met de komst van de Wft (Wet op het financieel toezicht) is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de AFM (Autoriteit Financi?le Markten). De AFM is in de Wft belast met het gedragstoezicht. Om deze taak te kunnen uitvoeren heeft de AFM verschillende instrumenten ter beschikking. Op welke manier kunt u als financieel dienstverlener te maken krijgen met de AFM en welke bevoegdheden heeft de AFM bij het uitoefenen van haar toezichtstaak?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

H.P. de Jong

In deze bijdrage staat de rafactiemethode centraal. Hoe wordt bepaald wat een verzekeraar moet betalen als er sprake is van beschadigde goederen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Niet-tijdige premiebetaling en opschorting van dekking

Mr. I. van Velzen

Premies moeten tijdig worden betaald. Toch gebeurt dat niet altijd. Daarom zijn er respijttermijnen. Maar wanneer heeft de te late betaling consequenties voor de dekking?

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop: samen het risico lopen

S. Kadijk

Samenloop is een moeilijk onderwerp. Zelfs examencommissies struikelen er af en toe over. Twee dingen moeten goed onderscheiden worden. Dan gaat het bijna vanzelf goed. Ten eerste: wat is samenloop? Ten tweede: hoe regelen we samenloop?

Log in om het hele artikel te downloaden


Eigen schuld en een ongelukkige samenloop van omstandigheden

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Regelmatig krijg ik de vraag om eens te kijken naar een schade die afgewezen wordt door een aansprakelijkheidsverzekeraar (meestal een AVP-verzekeraar). Vooral die situaties waarbij de verzekeraar zich beroept op eigen schuld van de benadeelde en/of op een ongelukkige samenloop van omstandigheden, roepen veel vragen op en laten zich soms moeilijk uitleggen aan de verzekerde en de benadeelde partij.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Kleine Baantjesregeling komt eraan !

Herman Verhoef

Dit kabinet maakt serieus werk van het terugdringen van vermijdbare administratieve lasten. E`n van de onderdelen uit het Belastingplan 2010 - wat overigens nog door het parlement moet worden goedgekeurd - betreft het afschaffen van de inhouding van premies voor de werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA), premie zorgverzekering en inhouding loonheffing (belasting en premies volksverzekeringen) voor werknemers tot 23 jaar die niet meer verdienen dan ongeveer 50 procent van het voor hen geldende minimum(jeugd)loon. Het is de bedoeling dat deze maatregel gefaseerd wordt ingevoerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA-eigenrisicodragerschap: de stand van zaken 2009/2010

J.A. Wielink

Het eigenrisicodragerschap van de WGA houdt de gemoederen al enkele jaren bezig. Moeten werkgevers hier nu wel voor kiezen of niet? Zijn de beslissers in een bedrijf ?berhaupt wel op de hoogte van de keuzemogelijkheden? Het kan ook zijn dat de risico`s niet worden gezien en er hierdoor totaal geen interesse is in dit onderwerp. Deze interesse zal vanzelf wel komen: ?f door de ontwikkeling van de premie bij de UWV-blijvers en anders wel door de overheidsoverwegingen rond ?volledige privatisering?. In dit artikel wil ik u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier


Kifid
Zorgplicht
Jurisprudentie Algemeen
Schip & Schade

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden