De Beursbengel nr. 787 | September 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Stelt de directie zich (nog steeds) niet aansprakelijk?

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Voor de Beursbengel van augustus 2006 schreef ik een artikel met de titel ?De directie stelt zich niet aansprakelijk?.
Dit artikel begon zo: ? ?De directie stelt zich niet aansprakelijk (of de directie is niet aansprakelijk of acht zich niet aansprakelijk) voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein?. Borden met deze of een soortgelijke tekst kent u vast wel. Ze hangen vaak bij garderobes van schouwburgen, bioscopen, restaurants, maar ook bij bedrijfsterreinen en sportterreinen. Als je erop gaat letten, dan zul je zien op hoeveel plaatsen dergelijke borden staan of hangen.?
Nu, ruim drie jaar later, krijg ik nog steeds reacties op de inhoud van dit artikel vakgenoten en/of cursisten vragen nog steeds hoe dat nu zit met die bordjes.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

Wie betaalt de kosten van de expert? De verzekeraar, zo is binnen en buiten het verzekeringsbedrijf meestal de gedachte. Toch is dat niet altijd juist. Een beter antwoord is: degene die de expert benoemt, betaalt de kosten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een onderbroekenschade binnenstebuiten

Simon Kadijk

Af en toe komt het voor dat het regelen van een schade veel verschillende aspecten bevat. Zo`n schade ervaart men al snel als moeilijk. Het regelen van zo`n schade hoeft helemaal niet moeilijk te zijn als je het hele proces structureert en elk stukje afzonderlijk beredeneert. Het belangrijkste is om het hoofd koel te houden en je niet direct door emoties te laten leiden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Arbeidsongeschiktheid: een fulltime bezigheid?

Jeroen Vluggen

Een normaal mens werkt 38 ? 40 uur per week. Tenminste, zo was het ooit. We worden steeds minder normaal tegenwoordig is ruim 37 procent van de beroepsbevolking parttime werkzaam. Minder werken betekent niet dat je geen kans loopt om arbeidsongeschikt te worden.
De meeste ongelukken gebeuren nog steeds thuis en daar ben je als parttimer nou eenmaal vaker. Maar hoe berekent het UWV nou de mate van arbeidsongeschiktheid van een parttimer?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dubbele woonlasten bij een verhuizing

Drs. J.E. van den Berg

Door de inzakkende huizenmarkt en de economische crisis komen steeds meer Nederlanders bij een verhuizing in aanraking met dubbele woonlasten. Makelaarsland schat dat begin juli 2009 al ruim 30.000 huishoudens met dubbele woonlasten te maken hebben.
In deze bijdrage is een overzicht opgenomen van een aantal fiscale aandachtspunten bij dubbele woonlasten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuw Zeerechtverdrag in aantocht: de Rotterdam Rules

Mr. R.W.J.M. te Pas

Op 11 december 2008 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York het nieuwe Zeerechtverdrag, aangeduid als de Rotterdam Rules, aangenomen. De volledige naam luidt: United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods wholy or partly by Sea.
Indachtig de naam Rotterdam Rules zal dit verdrag op 23 september 2009 door de landen die zich achter dit verdrag stellen te Rotterdam worden ondertekend. Zodra twintig landen dit verdrag hebben geratifi ceerd, zal dit in werking treden op de eerste dag van de maand nadat het twintigste land heeft geratificeerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Welk diploma geldig houden?

Mr. I. van Velzen

Met Wft-PE kunt u (of moet u) diploma`s geldig houden. Maar welke diploma houdt u eigenlijk geldig? Moet u ze allemaal wel geldig houden? W?lt u ze allemaal wel geldig houden? Nu, een paar maanden voor afloop van de eerste Wftperiode, is er nog steeds veel onduidelijkheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Betekenis van SEPA voor de verzekeringsbranche

Andre Betsema

Met de oprichting in 1952 van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd een begin gemaakt met de Europese integratie. Door de komst van de euro in 1999 (giraal) en in 2002 (chartaal) is ?`n grote markt ontstaan, waarbij sprake is van vrij verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal. Zestien landen voeren nu de euro als enige wettige betaalmiddel. Prachtig toch? Ja, maar nog niet helemaal.
Wanneer het over betalingsverkeer gaat, blijkt dat deze zestien landen totaal verschillende systemen, standaarden, producten en regels hebben en er van een uniform betalingsproces geen sprake is. De Europese Commissie heeft daarom tijdens de ?Lissabon Top? in 2000 afgesproken te gaan werken aan ?`n interne betaalmarkt: de Single Euro Payments Area, oftewel SEPA.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Dossier Kifid
Dossier Zorgplicht
Dossier Schip & Schade

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws en agenda

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden