De Beursbengel nr. 785 | juni 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW en polisdekking

Mr. G. Pronk

In de periode van 2001 tot heden heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan over ongevallen die vallen buiten de feitelijke arbeidssfeer, maar die daar wel aan gerelateerd waren. Daarbij zijn vijf belangrijke arresten aan te wijzen, namelijk het zogenaamde Arena-arrest, het CAOBouwbedrijfarrest, het Taxichauffeurarrest, het Maatzorgarrest en het Rollerskatelesarrest.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bedrijfsvoeringsmodel voor vakbekwaamheid

Mr. I. van Velzen

De Wft eist vakbekwaamheid. Naast het diplomamodel is daarvoor ook een open-normmodel oftewel het bedrijfsvoeringsmodel. Hoe werkt dat bedrijfsvoeringsmodel? Kunnen beide modellen gecombineerd worden?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mw. mr. Henny van den Hurk

De tijden zijn veranderd. Vroeger was gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet vanzelfsprekend. Nu moeten mannen en vrouwen op grond van het EG-verdrag gelijk beloond worden voor gelijke arbeid. Dat geldt ??k voor het pensioen. Verjaring kan echter nog roet in het eten gooien.

Log in om het hele artikel te downloaden


Permanente educatie kan ook leuk zijn

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Sinds 1 september 2008 geef ik volop opleidingen voor Permanente Educatie (PE) over de onderdelen Wft Basis en Schade. Opleidingen waarbij ik nog wel eens het idee heb dat veel deelnemers vooral voor de vorm mopperen over het feit dat ze deze PE-verplichting hebben gekregen. Voor de vorm, want volgens mij vinden de deelnemers het eigenlijk stiekem wel prettig om te praten over de theorie achter de materie waar ze dagelijks mee bezig zijn en om weer eens bijgeschoold te worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Erf en grond niet uitsluiten van opstalverzekering

Simon Kadijk

Het lijkt zo logisch om van een opstalverzekering erf en grond uit te sluiten.  Het is een gewoonte van verzekeraars om bij polisvoorwaarden veel over te nemen van collega`s. Dit is een voorbeeld. Deze bepaling over erf en grond is volgens mij alleen maar lastig.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inkomensverzekeringen in volmacht

Jeroen Vluggen en Janthony Wielink

Het aantal verstrekte volmachten rond inkomensverzekeringen heeft in 2007 en met name in 2008 een grote vlucht genomen. Ook anno 2009 is er veel belangstelling voor het opzetten van een inkomensvolmacht. Welke krachten zitten hier achter? En wat bepaalt of het een succes gaat worden? In dit artikel worden de ontwikkelingen en succesfactoren beschreven.

Log in om het hele artikel te downloaden


De pensioencrisis: hoe opgelost?

Mr. Theo Gommer MPLA

Voor 1 april hadden 350 pensioenfondsen, die een dekkingsgraad lager dan 105 procent hadden, hun herstelplan moeten indienen. Slechts 85 procent heeft dit ook gedaan. Ik stel hier bewust `slechts?. Immers, 50 pensioenfondsen hebben ?gewoon? geen gehoor gegeven aan een wettelijke verplichting. Dit geeft op voorhand al te denken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Individuele waardeoverdracht pensioenaanspraken

Mr. Ron Hart

De Autoriteit Financi?le Markten heeft in 2008 een onderzoek gedaan naar waardeoverdrachten. Daaruit is naar voren gekomen dat circa 75 procent van de werknemers ?blind? een formulier tekent en pensioen laat overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Is er een taak weggelegd voor de (assurantie)adviseur bij waardeoverdrachten? De ervaring is dat het onderwerp niet ?leeft? bij de adviseur en soms ook niet bij de werkgever. Totdat ?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Dossier Kifid
Jurisprudentie Algemeen
Schip en schade

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden