De Beursbengel nr. 782 | maart 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hulp- en tussenpersonen in de haven

H.P. de Jong

Met in totaal 14 wetsartikelen heeft Boek 8 BW in Titel 2 Afdeling 3 meer recht gedaan aan de positie van de expediteur dan in het inmiddels vervallen Wetboek van Koophandel het geval was. In het Wetboek van Koophandel waren slechts vijf artikelen aan de expediteur gewijd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe regels voor provisie: een overzicht

Mr. W. van den Dungen en mr. R. Tielenburg

Per 1 januari 2009 zijn een aantal maatregelen ingevoerd om consumenten dan wel cli`nten te beschermen die een complex product of een hypotheek willen aanschaffen. Onder andere worden omzetgerelateerde bonussen verboden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Heerlijk heldere captives

Eric Bloem

Een captive ? een verzekeringsmaatschappij in eigen beheer - is een belangrijk instrument voor een bedrijf om de beste oplossing voor de eigen verzekeringen te bereiken.
Hoewel de structuur en het gebruik relatief eenvoudig zijn, stelt een dergelijke constructie strenge eisen aan compliance gezien de strikte uitvoering van wet- en regelgeving door de toezichthouder. Door de situatie in de financiële markt zal dat nog wel even zo blijven.
Dit artikel geeft in hoofdlijnen weer wat een captive precies is en hoe deze het best kan worden ingezet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie is aansprakelijk voor schade aan een gebrekkige auto?

Simon Kadijk

Vreemd genoeg stellen blijkbaar niet veel mensen in het verzekeringsvak deze vraag. In elk geval zijn een aantal verzekeringscursussen nog gebaseerd op de oude wetgeving.

In dit artikel sta ik stil bij twee wetswijzigingen die tegelijkertijd plaatsvonden en die allebei bestonden uit het schrappen van een zinsnede. Het betreft de artikelen 185 WVW en 6:173 BW.
Door deze wetswijzigingen wordt de aansprakelijkheid voor een gebrekkig voertuig niet langer geregeld in art. 185 WVW. Voortaan moet men een beroep doen op art. 6:173 BW.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

H.P. de Jong

Het oude verzekeringsrecht kende geen verjaringsregels en daarmee samenhangende bepalingen. Het huidige verzekeringsrecht echter kent zowel de term ?verjaring? als de term `stuiting?. Wat houden die termen in?

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht bij premieovereenkomsten: een nieuwe ronde van claims?

Mr. Frank Reuling

Met de komst van de Pensioenwet is de zorgplicht voor pensioenuitvoerders aanzienlijk vergroot. Vooral de premieovereenkomst (tot 1 januari 2007 ?beschikbare premieregeling?) legt een grote verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder.
Verzekeraars vullen deze zorgplicht verschillend in. Welke eisen stelt de Pensioenwet en wordt de zorgplicht momenteel wel correct ingevuld?

Log in om het hele artikel te downloaden


Werken aan arbeidsgeschiktheid: dossier Donner

Jeroen Vluggen

Iedere tijd heeft zijn visionair, iemand die voor de troepen uitmarcheert. Griekenland had het orakel van Delphi, de Verenigde Staten hadden Martin Luther King en onze huidige sociale zekerheid heeft Piet Hein Donner. Onze minister van Sociale Zaken heeft het allemaal in 2001 voorspeld de verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte, de afschaffing van de verplichte arbodienst, de WIA en nog veel meer.

In dit artikel wordt uiteengezet wat Donner met zijn commissieleden in 2001 aan voorstellen heeft gedaan om het beroep op de WAO terug te dringen. Welke voorstellen zijn aangenomen en wat betekent dat vandaag de dag voor de werkgever, werknemer en verzekeraar?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip en Schade
Jurisprudentie Algemeen
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden