De Beursbengel nr. 781 | januari 2009


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Opnieuw: waterschade

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

In de schadeverzekeringpraktijk ontstaat regelmatig discussie of een waterschade wel of niet gedekt is op de woonhuis- en inboedelverzekering.
Een aantal jaren geleden heb ik al eens een artikel over dit onderwerp voor de Beursbengel geschreven. Maar omdat er nog steeds discussie en vragen over dit onderwerp zijn, en omdat veel verzekeraars de omschrijving van de dekking hebben aangepast, leek het mij tijd voor een ?update?-artikel over waterschade!

Log in om het hele artikel te downloaden


Duwcondities

H.P. de Jong

In de binnenvaart wordt onder slepen ook verstaan duwen. Welke voorwaarden gelden bij de duwvaart? Hier volgt een uiteenzetting over de condities waarmee rekening moet worden gehouden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het regresverbod van artikel 7:962 lid 3 BW? (G)een probleem!

Mr. E.F.J. de Wijs

Op 1 januari 2006 is artikel 7:962 lid 3 BW ingevoerd, als onderdeel van het nieuwe verzekeringsrecht. Het bevat een wettelijk verbod tot het nemen van regres voor gesubrogeerde verzekeraars op een aantal categorie`n van personen.
Het gaat om personen die een bepaald soort relatie hebben met de verzekerde, onder meer als familie in de rechte lijn, of als collega`s (werkgever en werknemer). Aan de hand van een praktijkgeval wijst dit artikel op een aantal zaken die vragen oproepen. Het is zeker niet volledig en beoogt de lezer slechts stof tot nadenken te bieden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verkeersregels op de elektronische snelweg

Mr. R. Tielenburg L.L.M.

De afgelopen jaren zijn steeds meer verzekeraars en bemiddelaars in verzekeringen zich op de 'electronische snelweg' gaan bewegen. het gebruik van een website als communicatemiddel geldt inmiddels als de norm.
Daarnaast maken deze financiële dienstverleners het steeds vaker mogelijk om via de website een verzekering te sluiten. Aan welke wettelijke eisen moet een website voldoen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. J.T. Gommer MPLA

"Een kapitaal(levens)verzekering keert uit ""bij in leven zijn"" of ""bij overlijden"" van de verzekerde op een bepaalde afgesproken datum. Iedere kapitaalverzkering keert dan ook uit bij leven of bij overlijden, of is een combinatie van beide."

Log in om het hele artikel te downloaden


Kabinetsplannen 2009

Mr. J.T. Gommer MPLA

Ook 2009 betekent weer meerdere wijzigingen in de regimes met betrekking tot oudedagsvoorzieningen. Ik zet ze voor u op een rij. Ik volg hierbij het driepijlersysteem: AOW, pensioen (werkgever/werknemer) en het lijfrenteregime.
Daarna volgen de overige zaken die van belang zijn voor oudedagsvoorzieningen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De RMiA, Registermakelaar in Assurantien

Nelleke Sterrenberg

In Nederland zijn er ruim 200 personen ingeschreven in de erkenningsregeling voor Registermakelaar in Assuranti`n. Het is een keurmerk dat binnen de financiële dienstverlening zijn onderscheidend vermogen heeft bewezen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Machineschade: ondernemersrisico of reele dreiging?

Ing. Michel P. Hermans re

Ondernemerschap en het begrip machineschade lijken haast onverenigbaar. Voorstanders van machineschadeverzekeringen zijn van mening dat bepaalde risico`s niet te voorkomen zijn, dat deze op enig moment zullen plaatsvinden en dat een machineschadeverzekering alleen daarom al voldoende bestaansrecht heeft.
Tegenstanders vinden dat een machineschade tot het ondernemersrisico behoort en daarom niet verzekerd hoeft te worden. Beide standpunten lijken ver uit elkaar te staan maar streven uiteindelijk hetzelfde doel na: het afdekken van te grote risico`s.

Log in om het hele artikel te downloaden


De directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Herman Verhoef

Vrijwel iedereen kent het begrip directeur-grootaandeelhouder, kortweg DGA. Toch zijn er veel onzekerheden en misverstanden, niet in de laatste plaats veroorzaakt doordat per wet een andere definitie geldt.
In dit artikel treft u een overzicht aan van deze definities. Vervolgens besteden we aandacht aan de DGA in relatie tot zijn positie in het stelsel van sociale verzekeringen. Ook wordt nog even kort ingegaan op de DGA in relatie tot de werknemersspaarregelingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het verzekeren van een appartement

Ron Wolff en Johan Weijer

Het lijkt een simpel gegeven, je klant heeft een appartement gekocht en vraagt om een verzekering.
Maar dan blijken er haken en ogen aan te zitten die je misschien niet van tevoren hebt bedacht. Er is niet slechts een appartement gekocht, maar een deel van het gebouw. Je klant is medeeigenaar geworden van bijvoorbeeld het afvalhok, trappenhuis en ook het dak, terwijl het appartement misschien wel op de begane grond ligt.
Gelukkig is er een vereniging die het leven van een appartementeigenaar makkelijker maakt, de Vereniging van Eigenaren (VvE), tenminste als die actief is en niet slaapt!

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
uitspraken Raad van Toezicht
uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden