De Beursbengel nr. 780 | December 2008


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


M 3-clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico

H.P. de Jong

Met het verschijnen in 1976 van de Nederlandse Beurs-goederenpolis is een nieuwe molestclausule ontworpen, te weten de Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico M3. Wordt Clausule M3 niet aan de polis gehecht, dan loopt de dekking volgens de voorwaarden vrij van oorlogsrisico en stakersrisico. Op het polisblad kan al naar gelang het vervoerstraject gekozen worden tussen de dekking uitsluitend stakersrisico of oorlogs- `n stakersrisico.

Log in om het hele artikel te downloaden


Afkoop van lijfrente in de praktijk

Erik van Toledo

Ooit sloot men een lijfrente met de bedoeling een aardige spaarcent voor later te hebben. Steeds vaker komt het voor dat men besluit de lijfrente voortijdig tot uitkering te laten komen. Is men dan niet goed doordrongen van de met de afkoop gepaard gaande fiscale gevolgen, dan leidt dit regelmatig tot onaangename situaties en financiële dompers. In dit artikel worden de fiscale consequenties van afkoop van een lijfrente, vanuit een praktische invalshoek, uitvoerig belicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schade veroorzaakt door baldadige jongeren

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Het komt regelmatig voor dat baldadige jongeren vernielingen aanrichten. Vernielingen aan gebouwen, tuinen, auto`s, straatmeubilair, et cetera. Enkele korte krantenberichtjes over jongeren die aangehouden waren in verband met vernielingen van autospiegels zetten mij aan het denken over wie de schade als gevolg van de vernielingen van de autospiegels zou moeten betalen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. H.C.A.M. Mulders

Als sprake is geweest van een brand of ontploffing, zal er ook vaak sprake zijn van zaken die zullen moeten worden afgebroken en/of opgeruimd. In algemene zin kan worden gedacht aan gebouwen en hun inboedel of inventaris. De hiervoor te maken kosten worden ook wel opruimingskosten genoemd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Doorwerking WW in WIA

Mr. drs. Albert Jurg

Met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) als opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) zijn elementen uit de Werkloosheidswet (WW) in de WIA terecht gekomen. Het naast elkaar lopen van een WW- en een WIA-uitkering is hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Dat is ook een stuk overzichtelijker voor een uitkeringsgerechtigde. Ook latere wijzigingen in de WW zijn in de WIA doorgevoerd. Tijd voor een overzicht. Wat zijn nu de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de WIA en de WW?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verhalen van kosten van re-integratiemaatregelen

A.W. van Kouterik re

Op 13 juni 2008 werd een wet (wet van 22 mei 2008) ingevoerd waardoor (onder meer) werkgevers de door hen gemaakte redelijke kosten ten behoeve van re-integratie van een medewerker kunnen verhalen op een aansprakelijke derde. In dit artikel ga ik nader in op de context van deze regeling en doe ik een poging de regeling aan de praktijk te toetsen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aandacht voor de onverzekerde ondernemer

J.A. Wielink

Op 1 november 2008 is de overheid een campagne gestart om zelfstandigen bewust te maken van het risico van arbeidsongeschiktheid. Er zijn namelijk veel onverzekerde ondernemers. Deze worden gewezen op de verzekeringsmogelijkheden, maar er is ook sprake van een uniek aanbod. Verzekeraars gaan het vangnetproduct aanpassen, en voor dit product geldt acceptatieplicht. Gedurende een korte periode wordt deze regeling marktbreed opengesteld. Er hoeft dus geen enkele ondernemer onverzekerd rond te lopen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wanneer eindigt de pensioenovereenkomst?

Mw. mr. Henny van den Hurk

Sinds de invoering van de Pensioenwet in januari 2007 spreken we niet meer van een pensioentoezegging, maar van een pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Een pensioenovereenkomst is een civielrechtelijke overeenkomst, gebaseerd op aanbod en aanvaarding. Dit ?aanbod en aanvaardings?-principe brengt ten aanzien van fusies en overnames wel enige commotie teweeg.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurispundentie Schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden