PERMANENT PROFESSIONEEL MET PE VAN NIBE-SVV

Op 1 april 2017 gaat de nieuwe PE-periode van start. Inmiddels zijn de eind- en toetstermen en de toetsmatrijzen door CDFD bekendgemaakt en is NIBE-SVV hard bezig de opleidingen hierop aan te passen.

Overzicht PE-programma's

Hieronder vindt u ons aanbod met geüpdatete PE-opleidingen: helemaal actueel en toegespitst op de nieuwe vereisten. Goed om daarbij te weten: NIBE-SVV is onlangs opnieuw erkend door het CDFD als exameninstituut voor onderstaande kwali­ficaties.

  • Basis
  • ?Consumptief Krediet
  • Hypothecair Krediet
  • Inkomen
  • Pensioenverzekeringen
  • Schadeverzekeringen Particulier
  • Schadeverzekeringen Zakelijk
  • Vermogen
  • Zorgverzekeringen

PE-examens

Heeft u uw Wft-PE-diploma’s al op zak, dan moet u uw eerste PE-examen doen in de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2019. De PE-examens hebben betrekking op de ontwikkeling van de 3 volledige voorgaande jaren.


TOT € 2.500,- SUBSIDIE BIJ OPLEIDINGEN VOOR KANSBEROEPEN

Werkzoekenden en mensen die zich willen omscholen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen gebruikmaken van de Scholingsvoucher. Met zo’n voucher ontvangen ze een subsidie van maximaal € 2.500,- als ze een opleiding volgen richting een van de kansberoepen. 

Een kansberoep is een beroep waarin de werkgelegenheid de komende tijd sterk zal stijgen. De vraag naar mensen met een erkende opleiding op deze gebieden zal dan ook groeien. Met de voucher kunnen zij dus voordelig een opleiding volgen en hebben ze ook uitzicht op een baan met bijzonder goede perspectieven.
 
NIBE-SVV heeft een aantal opleidingen die binnen deze subsidieregeling vallen. Bent u benieuwd of u met een voordelige opleiding een start kunt maken met een nieuwe carrière? Bekijk dan snel onze opleidingen die gericht zijn op een kansberoep.
Lees meer


Waar blijft die tuchtraad Verzekeringen?

Er is een tuchtraad banken. Er is ook een tuchtraad voor verzekeraars, maar daar kunnen klanten niet terecht. En hoe zit het met het intermediair? Toen zo’n 1,5 jaar geleden de beroepseed voor financieeldienstverleners werd ingevoerd, kwam meteen de vraag naar voren of daar dan ook geen tuchtrecht bij hoort. Immers: een beroepseed is mooi, maar waar kan de klant terecht als hij meent dat zijn  financieeldienstverlener zich er niets van aantrekt? Aan de bankenkant kwam er ook meteen een tuchtcollege, maar aan de kant van verzekeraars en intermediair is het nog erg stil.

Verzekeraars hebben weliswaar vrijwel meteen aangegeven dat zij al een tuchtcollege hebben, maar dat lijkt mij een vergissing. Want: zo’n tuchtcollege is er weliswaar, maar klanten kunnen niet bij dat tuchtcollege terecht. De ‘Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)’, zoals dat tuchtcollege officieel heet, heeft op zijn website staan dat klachten alleen in behandeling worden genomen als zij door een ander dan de rechtstreeks belanghebbende worden ingediend. Bijvoorbeeld door een andere verzekeraar, de Ombudsman Pensioenen, de Letselschaderaad, een tussenpersoon of een advocaat. En dat is natuurlijk vreemd: juist de rechtstreeks belanghebbende zelf, de klant, degene wiens belang door de beroepseed zou moeten worden gediend, kan niet bij de Tuchtraad terecht.
Lees verder


Vorige     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende

Inloggen leden

Klik hier om in te loggen