INTERPRETATIE KIFID VAN BEGRIP ‘CONSUMENT’ LEIDT TOT WEIGERING KLACHT

Bij het Kifid kan een consument terecht wanneer hij een financiële klacht heeft. Het klachteninstituut bemiddelt in geschillen met banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere financieel dienstverleners. Maar het Kifid neemt niet álle klachten in behandeling. De zogenoemde uitsluitingsgronden zijn opgenomen in artikel 2 van het reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van 1 april 2017. Een van die uitsluitingsgronden is bijvoorbeeld als een klacht wordt ingediend door iemand die niet onder de definitie van ‘Consument’ valt. Uit een recente uitspraak blijkt wat het Kifid hieronder precies verstaat.

Lees meer

 


TWEEDE KAMER NEEMT WETSVOORSTEL WAARDEOVERDRACHT KLEIN PENSIOEN AAN

De Tweede Kamer heeft op 21 november het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (ouderdomspensioen) aangenomen. De bedoeling van de wet is om kleine pensioenen van deelnemers aan een pensioenregeling samen te voegen. Dit moet een redelijk ouderdomspensioen als resultaat opleveren. Afkoop van kleine ouderdomspensioenen vindt in principe niet meer plaats. Pensioengelden houden hun pensioenbestemming. Voor pensioenuitvoerders is er kostenbesparing en efficiëntie, omdat allerlei kleine pensioenen door de samenvoeging uit de administratie verdwijnen.

Lees meer


NIEUW: FUTURE PROOF MET NEXT ACADEMY

Volg ons op Facebook en maak kans op een gratis opleiding

Voor iedereen die wil inspelen op de toekomst van de financiële sector hebben wij iets nieuws: de NEXT Academy powered by NIBE-SVV. Met een ruim aanbod aan opleidingen, complementair aan onze vakopleidingen, sluit de academy perfect aan bij toekomstgerichte ontwikkelingen.
Nieuwsgierig? 

Lees meer


Vorige     1   2   3   4   5   6       Volgende

Inloggen leden

Klik hier om in te loggen