NIBE-SVV EN DSI WERKEN SAMEN AAN ‘ESMA-PROOF’ MAKEN VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS

Als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn MIFID II moet iedereen die klanten informeert of adviseert over beleggen per 3 januari 2018 voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de ESMA-richtsnoeren. DSI heeft met de AFM een convenant gesloten om te borgen dat de beleggingsprofessionals aan de ESMA-richtsnoeren voldoen. In dat kader heeft DSI ook de samenwerking gezocht met NIBE-SVV. Vanaf januari gaat NIBE-SVV in overleg met DSI verschillende ESMA-examens aanbieden om professionals die iets met beleggen van doen hebben ‘ESMA-proof’ te maken.

Lees meer


WFT- EN WFT-PE-SLAGINGSPERCENTAGES VAN NIBE-SVV IN KAART GEBRACHT

Het merendeel van de Wft- en Wft-PE-opleidingen van NIBE-SVV haalt een slagingspercentage dat een stuk hoger is dan het CDFD-gemiddelde (het gemiddelde over alle cijfers van alle examens bij elkaar). Bij meer dan de helft van de examens zijn de slagingspercentages zelfs zo’n 10 tot 20% hoger. Dit blijkt uit een vergelijking van de cijfers van NIBE-SVV met die van het CDFD over de periode april tot en met september 2017. 

Lees meer


VAKBEKWAAMHEIDSEISEN IN WFT UITGEBREID DOOR KOMST IDD

Met de invoering van de Insurance Distribution Directive (IDD) worden ook de vakbekwaamheidseisen in de Wft uitgebreid. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) wordt daarop aangepast. Het gewijzigde besluit zal waarschijnlijk per 23 februari 2018 in werking treden.

Lees meer


1   2   3   4   5       Volgende

Inloggen leden

Klik hier om in te loggen