SAR EN NVGA STARTEN REGISTER GEVOLMACHTIGD AGENT (RGA)


Sinds 1 september heeft de volmachtbranche een Register Gevolmachtigd Agent (RGA).  Iedereen met een volmachtdiploma, zowel gevolmachtigden als medewerkers van verzekeraars, kunnen zich in dit register laten registreren bij de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Tegelijkertijd is in samenwerking met NIBE-SVV ook een nieuwe GA-opleiding ontwikkeld.

Lees meer