Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel pensioen DGA in eigen beheer


De Eerste Kamer heeft op 7 maart de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Op 20 december 2016 zou de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen. Maar te elfder ure verzocht staatssecretaris Wiebes van Financiën de Eerste Kamer om het voorstel aan te houden in verband met een fiscaaltechnische kwestie. Er zou een miljardenstrop aan gemiste belastinginkomsten kunnen ontstaan, doordat het wetsvoorstel de mogelijkheid zou bieden om toekomstige indexaties in één keer in aftrek te nemen. 

Novelle

Wiebes heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de consequenties van de in te voeren regelgeving. Op 23 januari 2017 heeft hij bij de Tweede Kamer een novelle ingediend. Daarin stelt de staatssecretaris voor om het wetsvoorstel enigszins aan te passen, met name in de situatie dat er sprake is van zogenoemd ‘extern eigen beheer’. Lees verder